Provereno na zahtev čitalaca: Da li građani sa Kosova mogu bez radnih viza sezonski da rade u Finskoj?

Image

Putem online alata za proveru istinosti informacija, dostavljen nam je upit da li su tačni navodi medija o tome da građani Kosova sada imaju pravo da se posle liberalizacije putovanja bez viza u EU sezonski zaposle u Finskoj, a da ne podležu proceduri obezbeđivanja sezonskih viza. Utvrdili smo da je to tačno, kao i da je sada potrebno da građani podnesu zahtev za potvrdu o sezonskom radu ili boravišnu dozvolu za sezonski rad.

Ova informacija objavljena je još 20. marta na zvaničnoj internet stranici Finske finlandabroad.fi, u delu koji se tiče Kosova. Ova veb stranica pruža informacije o aktivnostima i uslugama koje pružaju finske misije u inostranstvu (ambasada, generalni konzulat, konzulat ili drugo predstavništvo u inostranstvu). Misija i Ministarstvo spoljnih poslova odgovorni su za sadržaj na ovoj veb stranici.

„Ako ste nosilac kosovskog pasoša i imate sezonski posao na najviše 90 dana, potrebna Vam je potvrda o sezonskom radu. Finska imigraciona služba izdaje sertifikat. Možete se prijaviti za sertifikat online i nećete morati da zakažete termin u ambasadi. Ako ste već putovali u Finsku ili u šengensku zonu bez viza, proverite da li Vam je ostalo dovoljno dana za potvrdu o sezonskom radu. Ako ste već iskoristili sve dane bez vize, možda ćete morati da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu za sezonski rad“ – navodi se na ovoj internet stranici.

Dalje pojašnjavaju:

„Ako ćete da radite u Finskoj od 3 do 9 meseci, potrebna Vam je boravišna dozvola za sezonski rad. Finska imigraciona služba donosi odluku o zahtevu. Možete se prijaviti za boravišnu dozvolu putem interneta, ali morate zakazati termin u ambasadi da biste se identifikovali“.

„Podnesite zahtev za potvrdu ili boravišnu dozvolu za sezonski rad u skladu sa stvarnom dužinom radnog odnosa. Ako ukupna dužina vašeg sezonskog rada u Finskoj prelazi 90 dana, nećete tražiti potvrdu za sezonski rad. Umesto toga, podnesite zahtev za boravišnu dozvolu“.

„Ako ste već radili u Finskoj kao sezonski radnik u poslednjih 12 meseci, molimo Vas da proverite da li možete ponovo da aplicirate za dozvolu za sezonski rad. Možete dobiti dozvolu za sezonski rad na najviše 9 meseci tokom perioda od 12 meseci. Preporučujemo Vam da kontaktirate svog poslodavca i proverite koju dozvolu trebate da podnesete. Takođe možete direktno kontaktirati finsku imigracionu službu ako imate pitanja u vezi sa dozvolama“ – navodi se takođe.


Image Not Found
Ovaj sadržaj je finansirala Evropska unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost partnera i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Image Not Found
Ovaj sadržaj je podržao CFI – Développement Médias. CFI zadržava svoju autonomiju od izrade ovog sadržaja.