Ezan – poziv na duhovnu smirenostEzan je islamski poziv na namaz, odnosno molitvu. Namaz (klanjanje, molitva) se nakon prelaska muslimana iz Meke u Medinu, ubraja u jedan od pet stubova islama.

ezan-poziv-na-duhovnu-smirenost

Radio Kontakt Plus

Ezan nije samo poziv na molitvu, već svaka reč ima svoje značenje, objašnjava za Radio Kontakt Plus, Redžep Ljušta (Rexhep Lushta), glavni imam Odbora islamske zajednice u Mitrovici.

“Allahu akbar – Bog je najveći, nema drugog Boga mimo Njega. On je gospodar svih svetova; Ešhedu en lā ilāhe illellāh - Svedočimo da je Alah jedini koji zaslužuje da ga mi obožavamo; Ešhedu enne Muhammeden resūlullāh - Svedočim da je Muhammed Božji poslanik i njegov sluga; Hajje ale-s-salāh - Dođite na namaz; Hajje ale-l-felāh - Dođite na spas, jer je namaz spas; Lā ilāhe illellāh - Nema drugog Boga osim Alaha, koji je vredan i koji zaslužuje da ga muslimani obožavaju.”

Izgovara (uči) se pet puta dnevno, počevši sa sabah-namazom u rano jutro, pojašnjava dalje.

“Sabah-namaz i ostali namazi imaju malu razliku. Na sabah-ezanu mi dodajemo još jednu rečenicu, posle Hajje ale-l-felāh - Dođite na spas, dodajemo i Es-salātu hajrun mine-n-nevm - Namaz je bolji od spavanja. Podne-namaz, to je odmah kada prođe zenit, zatim ikindija-namaz ili poslepodnevni namaz, odnosno, kada senka svakog objekta bude dvostruka. Zatim dolazi akšam ili večernji namaz, čim zađe Sunce. Na kraju dolazi jacija, odnosno, noćni namaz, sat i po vremena nakon akšam-namaza.”

Poziv na molitvu mujezin upućuje vernicima s minareta.

“Cilj je da se glas što više više čuje i da dopre do što većeg broja ljudi. I za vreme božjeg poslanika (Muhameda) i u našem vremenu uzdignuti su minareti da bi se mujezin popeo gore kako bi se njegov glas raširio na sve strane. Tada nije bilo mikrofona. Sada nam to moderna tehnologija omogućava da taj glas dopire do što većeg broja ljudi preko mikrofona”, ističe Redžep Ljušta.

Osim ezana, mujezin proučava i ikamet (uspostavljanje namaza), dodaje.

“Ikamet, to su iste reči kao i u ezanu, jedino što se u ikametu posle reči ‘Hajje alel-felāh’ dodaje: ‘Kad kametis-salah’ - Spremajte se za namaz. To je pre nego što počnemo da klanjamo onaj obavezni namaz farz. Pre svakog farza se poziva ikamet. Ezan i ikamet su dužnosti mujezina. Kod mujezina je prihvaćeno da njegov glas bude lep, da ima glas koji dopire u dušu i srce ljudi, jer, normalno, i Bog je lep i voli lepotu.”

Prema rečima imama Redžepa Ljušte, ezan nije samo poziv na molitvu, već ima dublje značenje.

“To je duhovna smirenost. Čovek kad uđe u namaz, on oseti tu duhovnu smirenost koju ne može da oseti na drugom mestu, zato što je tada direktno povezan sa Bogom.”

Iako se ezan proučava na arapskom jeziku, muslimanski vernici su upoznati sa njegovim značenjem, budući da sada postoje prevodi Kurana i ostalih verskih knjiga.

“Normalno, oni koji žele da znaju značaj, vraćaju se knjigama, vraćaju se Kuranu, čitaju, proučavaju i saznaju značaj onoga što su proučili. Tako da i ezan i ostale božje citate, koje mi učimo na arapskom, to su najveći dokazi ujedinjenja muslimana, jer sad kad bi svaki musliman na svetu na svom jeziku učio ezan, ostali ne bi znali šta je to. A kad ga uče na arapskom, svi znaju da je to ezan”, kaže Redžep Ljušta.

Za razliku od muškaraca, žene nisu u obavezi da uče ezan. Međutim, prema nekim tumačenjima, kada su same, mogu da ga proučavaju.


Tagovi: Čuvari tradicije

Povezane vesti