Nedovoljna zastupljenost žena na mestima odlučivanja (VIDEO)Kakav je položaj i uloga žene u kosovskom društvu, koliko su žene zastupljene na mestima odlučivanja, dokle dopire glas žena u lokalnima skupštinama,  da li su i koliko političke elite i resorne institucije spremne da se suoče sa pitanjem prava žena, ali i poboljšanja njihovog  položaja, koliko još posla predstoji kako bi u potpunosti bio ispoštovan Zakon o rodnoj ravnopravnosti?

 

nedovoljna-zastupljenost-zena-na-mestima-odlucivanja-video

Radio Kontakt Plus

O svemu ovome, razgovarali  smo sa načelnicom školske uprave u Mitrovici Jasminom Dedić i Oliverom Milošević, koordinatorkom koordinacionog mehanizma za borbu protiv nasilja u porodici i rodnu ravnopravnost za opštinu Severna Mitrovica.

Kada su u pitanju položaj i uloga žene u kosovskom društvu, načelnica školske uprave u Mitrovici Jasmina Dedić je mišljenja da se od žena u suštini uvek mnogo očekuje na svim poljima, od porodičnog  preko poslovnog do finansijskog, te ističe da treba raditi na razvijanju svesti kod muškaraca da  ravnopravnost predstavlja i podelu posla.

“Mi se ovde bavimo nekim drugim problemima, problemima  ostanka i preživljavanja na neki drugi način, tako da, što se tiče položaja žena u kosovskom društvu, ja nekako ne pravim tu neku granicu nego gledam globalno, kada pričamo i o Srbiji i o KiM. Što se tiče polozaja žena srpske i drugih nacionalnosti koje žive na primer na severu…uvek se očekuje mnogo od žena u suštini. I mi smo htele tu neku emancipaciju, ali muškarci to ne shvataju na taj način, očekuje se od žene da bude dobra supruga i majka, da bude obrazovana,  i da bude na nekom položaju, da zarađuje, a to je zaista teško. Tako da mi treba da radimo na tome da muškarcima razvijamo svest o tome da nas shvate, da ne očekuju sve od nas, nego da podelimo te poslove, sve zavisi koliko su u nekom poslovnom segmentu aktivni muškarci i žene, ne može žena sve na svojim plećima da ponese”.

Koordinatorka mehanizma za borbu protiv nasilja u porodici i rodnu ravnopravnost za opštinu Severna Mitrovica Olivera Milošević ocenjuje da po pitanju položaja žena u kosovskom društvu gotovo nimalo nismo odmakli u pozitivnom smeru.

“Položaj žena u kosovskom društvu i danas je veoma diskutabilan. Ne možemo reći ni da su se stvari promenile na gore, niti da je situacija najbolja. Za razliku od nekog predratnog perioda, mnogo smo nazadovali, tako da je poslednjih 20 godina kao da smo izgubili 50. S obzirom na to da sve radimo ispočetka, položaj žena  u društvu, zajednici, porodici, a sve smo to imali u SFRJ, mislim da smo mnogo otišli unazad ”.

Naše sagovornice su saglasne da su žene relativno dovoljno zastupljene u segmentima ekonomije, politike, obrazovanja, ali ne i na pozicijama izvršne vlasti, odnosno na mestima odlučivanja. 

Međutim, Jasmina Dedić napominje da ženama samo treba malo više hrabrosti i odlučnosti u iskazivanju svog stava.

 

“To jeste tačno i ja uvek kad odem na neke sastanke u sebi kažem – ipak je i dalje ovo svet muškaraca, jer su oni uglavnom ti koji odlučuju.  Što se tiče naše opštine konkretno, zaista odlučujemo svi nekako podjednako, ali kada odemo na neki viši nivo, ipak su muškarci ti koji više odlučuju, to ne znači da oni ženama ne dozvoljavaju, ali žene se možda malo i plaše da li će njihov glas da se čuje. Ali mislim da se čuje, samo treba da se oslobodimo tog straha. Ovo je demokratsko društvo i svako ima pravo da kaže ono što misli, samo trebamo da nađemo malo više snage da kažemo ono što mislimo. Tu je malo barijera, samo tu. Plašimo se da li će to da bude dobro, da li će neko ozbiljno da nas shvati, ali shvataju nas. Malo smo same krive zbog toga, niko nama ne kaže ‘ne možeš ti, ti si žena i ti nemaš pravo’, nego se mi nekako same povlačimo, da pustimo njih, oni su muškarci, oni će to bolje. Međutim, mislim da su žene kao rukovodioci bolje”.

Na pitanje kako promeniti činjenicu da su čelni ljudi, oni koji donose važne odluke, uglavnom muškarci, Olivera Milošević ističe da položaj sam po sebi ne mora da znači mnogo, ukoliko se žene ozbiljno pozabave promenama u oblasti njihovih prava i položaja u društvu.

“To je taj patrijarhat koji nas prati i koji je ostavio trag, ali čula sam jednu dobru rečenicu – mi muškarci vladamo svetom, ali nemojte zaboraviti da žene vladaju muškarcima , tako da sam položaj muškaraca na tim mestima ne mora da znači mnogo, ako mi žene radimo na tome da se mnogo toga promeni što se tiče ženskih prava i položaja žena u društvu. Radimo na tome”. 

Obe naše sagovornice kao jedan od retkih pozitivnih primera žene na visokoj poziciji navode sadašnju ministarku administracije lokalne samouprave Adrijanu Hodžić. 

“Po statistici, imamo dovoljan broj žena na položajima, u ekonomiji, u lokalnim samoupravama, ali žene na tim pozicijama nemaju izvršnu vlast. Nemamo mnogo na primer, žena gradonačelnica, ministarki, jedini pozitivan primer je Adrijana Hodžić, ministarka administracije lokalne samouprave”, kaže Olivera Milošević.

Jasmina Dedić napominje da  žene jesu u dovoljnoj meri  zastupljene na funkcijama odlučivanja na opštinskom nivou, ali ističe da više napredovanje iziskuje više rada, truda i nadogradnje.

“Žene su prisutne na skupštinskim sastancima, ne nešto mnogo, ali dovoljno. I one odlučuju kao i muškarci. Što se tiče naše opštine, tu smo zaista ravnopravni, imamo sada i ženu ministarku administracije lokalne samouprave, Adijanu Hodžić, koja se zaista borila i bori se za prava žena. Imamo i druge žene koje su takođe zastupljene u Skupštini  i koje se bore ne samo za prava žena. Kad kažemo ‘prava žena’, nekako to dođe kao da žene nemaju uopšte prava. Imaju žene prava, ali borimo se da oslobodimo žene i da učestvuju u politici. Govorila sam ranije o tome, kada sam ja ušla u politiku, to pričam uvek, bilo je – šta ćeš ti, šta će ti to itd. A zašto? Ne samo što je to politika, nego svako treba da radi na sebi, da proširi svoja znanja. Ja sam ovde upoznala neke nove ljude, način na koji se radi, tako da sam proširila neke svoje vidike, i na tome treba da radimo. Niko nama ne brani – ti ne možeš, ti si žena…toga nema. Ali mi same sebi smo nekad barijera”. 

Zašto žene na Kosovu ne učestvuju ravnopravno u odlučivanju kao muškarci u smislu broja i u smislu stvarnog uticaja, pitamo Jasminu Dedić.

“Ono što je jako bitno je da budemo podrška jedna drugoj. To je jako bitno, a toga ima malo i to je neka barijera. Same sebi nekad stvaramo barijeru” .

Isto pitanje postavljamo i Oliveri Milošević.

“Zakonske kvote se poštuju, ali ako idemo od nekog lokalnog nivoa, od mesne zajednice, do opštinskog, pa regionalnog, pa stignemo do parlamenta, već tu počinje da se gubi žena , nema žena. Svuda ima poštovanja tog zakonskog okvira, ali kada se dođe do tih nekih centralnih vlasti, tu se gubi žena”.

Olivera Milošević objašnjava i da to nije tako samo kod nas, već svuda u svetu.

“To je globalni problem. To je problem i visoko razvijenih zemalja, Danske, Finske, pa i SAD…Kad tamo nije mogla žena da pobedi uz podršku javnosti , medija, novca….kako može onda žena da pobedi na Kosovu, u regionu, u Srbiji ili bilo gde drugde”.

SO Severna Mitrovica ima 19 odbornika, od toga, manje od polovine su žene. Pa ipak, Jasmina Dedić kaže da se njihov glas u lokalnoj skupštini čuje.

“Ima oko šest žena i njihov glas se čuje… Bilo je nekih predloga koje je gradonačelnik usvojio i mislim da će se to realizovati i što se tiče obrazovanja i uređenja grada . Čuje se glas žena, sigurno. Moram ovog puta da pohvalim gradonačelnika jer što se tiče takvih nekih  stvari, zaista ne pravi razliku, nema razlike između muškaraca i žena, što se tiče glasa i predloga i svega drugog”. 

Teorija i praksa u mnogim oblastima se i te kako razlikuju i to nije slučaj samo kod nas. Tako je  recimo i po pitanju toga koliko su političke elite i resorne institucije spremne da se suoče sa pitanjem prava žena, ali i poboljšanja položaja žena ?  

“Teoretski svi su spremni. Ali, kad teba to da se primeni u praksi, onda je to nekako u smislu ‘šta vama fali’…. mislim da bi trebalo još više da se radi na tome” , kaže Jasmina Dedić.

Olivera Milošević dodaje da to pitanje pada na listi prioriteta zbog nestabilne situacije u kojoj se nalazimo poslednjih 20 godina.

“Mislim da je kompletno kosovsko društvo zauzeto nekim drugim problemima. Opštine na primer su pod stalnim pritiscima nekih drugih pitanja. Mi se 20 godina kontinuirano bavimo opstankom i ostankom  srpske zajednice na Kosovu , tako da sva druga pitanja izgledaju manje važna. Jer, za sve nas je prioritet da budemo na ovim prostorima, da ovde živimo, radimo i stvaramo. Do sada se nisam susrela sa tim da je neko od predstavnika naših opština, gradonačelnika i drugih imao neki otpor prema ženama. Oni su svi otvoreni, naročito muški deo poslovnog sveta je veoma otvoren prema ženama za zapošljavanje ili na primer imaju razumevanja za žene koje započinju sopstveni biznis , znaju da je to veoma težak put. Ali, uslovi u kojima mi živimo, radimo  i stvaramo su veoma teški, tako da ne bismo mogli da kažemo da muškarci nemaju razumevanja. Svakako da imaju razumevanja, ali ne može da bude da jedan gradonačelnik priča o tome, kada ima bezbroj drugih problema kojima mora da se bavi”. 

Svakako da treba još dosta raditi, od lokalnog do centralnbog nivoa vlasti, kako bi Zakon o rodnoj ravnopravnosti bio u potpunosti ispoštovan. 

Takođe, sve do sada rečeno, na neki način implicira da i žene treba da budu aktivnije i odlučnije u zastupanju svojih prava. 

U tom pravcu, Jasmina Dedić naglašava da je i te kako bitna i međusobna podrška. Smatra da bi na taj način bile mnogo ozbiljnije shvaćene od strane muškaraca. 

“Mislim da bi trebalo prvo mi između sebe malo  više da pružimo podršku i snagu jedan drugoj. Mislim da kada bi se to prebrodilo i kada ne bismo gledale jedna u drugu kao u neku suparnicu, već kao u prijatelja koji će da ti pomogne, mislim da bi muškarci ipak te neke stvari ozbiljnije shvatili”. 

Olivera Milošević smatra da je potrebna veća ukljucenost građana generalno, ne samo kada je u pitanju rodna ravnopravnost.

“Zakon o rodnoj ravnopravnosti je, po mom mišljenju transparentan. Na nama građanima je kada se održava  javna rasprava o budžetu za narednu godinu, damo svoje primedbe, ali velika je nezainteresovanost građana da dođu i iznesu svoje predloge. Pasivni su i samo čekaju da se nešto objavi u medijima, i onda preko društvenih mreža, sedeći kod kuće,  kritikuju vlast. Primedbe se daju kad se to rešava,a ne naknadno. Mi kao građani, žene kao žene, treba da učestvujemo u raspravama i ukažemo da je rodna ravnopravnost ugožena u nekom segmentu, na primer u sportu, da imamo više muških nego ženskih klubova i da se za njih izdvaja više novca i onda možemo da promenimo taj odnos raspodele novca. Na primer, mi smo kao građanke pre dve godine imale inicijativu za primenu rodno odgovornog budžetiranja i nismo imale problema da se to iznese na skupštini i da skupština i odbornici, zajedno sa gradonačelnikom, to prihvate. Znači treba reći ono što želite i mislim da može da počne da se radi na tome”. 

Obe naše sagovornice su jedinstvene u oceni da političke partije žene ne tretiraju isključivo kao "zadovoljavanje kvota". 

“Ako pričamo globalno o partijama, ja to stvarno ne znam. Ali ako pričamo konkretno o Srpskoj listi, mislim da ne. Znam da ne gledaju uopšte kao kvotu, već kao ravnopravnog učesnika u radu, na primer Skupštine. To je sigurno što se tiče naše opštine, nisam o tome razgovarala sa koleginicama odbornicama u drugim opštinama. Govorim u svoje ime, nikada se nisam osetila kao kvota, već kao ravnopravni učesnik u radu Skupštine”. 

“Mislim da ne, prema nekom mom iskustvu iz politike, to nije bio slučaj. Uvek je u društvu i u politici bilo da ako ste lider, onda ste lider, možete da se izborite za svoje mesto . Poštovanje hijerarhije i napredovanje, to svakako postoji , ali sada zaista ima mnogo stranaka, malo onih pravih i jačih pokazuje da imamo fenomenalne žene na dobrim pozicijama tako da ne vidim to”, kazala je Olivera Milošević.

Razgovor sa našim sagovornicama možete poslušati ovde:

Emisiju  “Žensko pravo”  Radio Kontakt plus realizuje u sklopu projekta: "Promocija ženskih prava na lokalnim medijima".


 


Tagovi:

Povezane vesti