Saradnja srpske i kosovske carine trenutno u zastojuRezultat tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda, koji se vodio u Briselu od marta 2011. do februara 2012. godine, uz posredovanje Evropske unije, jeste sedam postignutih sporazuma.

saradnja-izmedu-srpske-i-kosovske-carine-trenutno-u-zastoju

Radio Kontakt Plus/FB

Među njima su i sporazum o slobodi kretanja i civilnom registru, sporazumi o carinskim pečatima i katastarskim knjigama, sporazum o priznavanju univerzitetskih diploma, sporazum o integrisanom upravljanju granicom/prelazom (IBM) i sporazum o regionalnom predstavljanju i saradnji.

Iako je sporazum o integrisanom upravljanju granicom/administrativnom linijom postignut 2011. godine, njegova primena otpočela je tek godinu dana kasnije, u decembru 2012. 

Pa ipak, ni nakon devet godina od potpisivanja, ovaj sporazum se ne primenjuje u potpunosti.

Bekim Mehmetaj iz Carine Kosova, kaže za Kontakt Plus da je saradnja između srpske i kosovske strane trenutno u zastoju. 

“Saradnja između kosovske i srpske strane je postojala do marta 2018. godine, prema IBM protokolu. To su bili sastanci predstavnika carine, policije, agencije za hranu, veterinu i drugih nadležnih graničnih agencija, na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou. Ali od marta 2018. godine, nije održan nijedan sastanak ova tri nivoa, jer se srpska strana nije odazvala pozivu” – kaže Mehmetaj. 

Sporazum o integrisanom upravljanju granicom/administrativnom linijom predviđa izgradnju zajedničkih, integrisanih, pojednačnih i bezbednih ispostava na svim zajedničkim graničnim/administrativnim prelazima, kako bi se ostvarila saradnja po kriterijumima Evropske unije u okviru dijaloga liberalizacije viznog režima i drugih procesa evropskih integracija, podseća Mehmetaj. 

“To su zajedničke prostorije, ali svaka strana ima svoju administraciju. Ovo je prostor za graničnu policiju, hranu, veterinu i carinu. Svaka strana ima svoju prostoriju, ali pod jednom probom, to je novi koncept IBM-a. Nešto slično tome je granični prelaz Tabanovce, između Severne Makedonije i Srbije” -  objašnjava Mehmetaj.

Prema rečima Mehmetaja, trenutna situacija otežava posao. 

On veruje da bi prelazak srpske strane u nove prostorije umnogome olakšao promet putnika. 

“Samo na Merdaru tokom leta ljudi čekaju i po 7 sati.  Srpska strana koristi dve trake, jednu za ulaz, drugu za izlaz. A imamo 10 traka, po pet na obe strane. Upotreba svih 10 traka, rešila bi problem kašnjenja” – rekao je Mehmetaj. 

On je mišljenja da ono što je dogovoreno, obe strane treba da poštuju, te da je potrebno naći rešenje za probleme koji još uvek postoje.

Od integracije srpskih institucija u kosovski sistem, odnosno Briselskog sporazuma iz 2013. godine, zapošljavanje u kosovskom sistemu više nije tabu tema. Međutim, jedan od preduslova na mnogim konkrusima za posao je verifikovana diploma.

Odlukom kosovske vlade iz 2015. godine, omogućen je proces verifikacije diploma Univerziteta u Severnoj Mitrovici, kako bi njihovi vlasnici mogli da apliciraju za posao u kosovskim institucijama.

Nemačko – danska nevladina organizacija "Evropski centar za pitanja manjina" (ECMI), od 2016. godine radi na projektu podrške obrazovanju na srpskom jeziku na Kosovu, a jedna od aktvinosti je i proces verifikacije diploma.

Zahvaljujući Uredbi kosovske Vlade iz 2015. godine, proces je započeo 2016. godine i u tom periodu ECMI Kosovo daje tehničku podršku u radu Sekretarijata Komisije za verifikaciju diploma Univerziteta u Severnoj Mitrovici i posreduje praktično u čitavom procesu verifikacije, odnosno potvrđivanja tih diploma, kaže za Kontakt Plus koordinator ECMI kancelarije na severu Kosova Aleksandar Arsić. 

“Uredba je imala za cilj tzv. pozitivnu diskriminaciju, kako bi omogućila državljanima Kosova koji studiraju na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, da dobiju priliku da se zaposle u javnim institucijama na teritoriji Kosova, da polažu stručne, profesionalne ispite, da dobiju licencu za rad” – kaže Arsić.

Od 2016. godine, ECMi je do sada primio oko 1680 zahteva za potvrdu, odnosno verifikaciju diploma. 

ECMI je tokom višegodišnjeg rada na podršci obrazovanju, odnosno u procesu verifikacije diploma ustanovio niz manjkavosti same Uredbe, u smislu da se odnosi samo na 10 fakulteta Univerziteta u Severnoj Mitrovici, a da diplome srednjih i visokih stručnih škola ne podležu ovom mehanizmu, odnosno Uredba koja je trenutno na snazi, a koja je produžavana od 2016. godine, ne pokriva to područje obrazovanja, navodi Arsić.

Svi zainteresovani, svoje aplikacije za verifikaciju diploma mogu predati u kancelarijama za obrazovanje u opštinama Severna Mitrovica, Gračanica i Ranilug, ili ih mogu predati direktno u kosovskom Ministarstvu obrazovanja, odnosno u Sekretarijatu za vefirikaciju diploma Univerziteta  u Severnoj Mitrovici. 

O tome da li postoji sloboda kretanja Srba na Kosovu, ali i Albanaca u Srbiji, razgovarali smo sa novinarima Sanjom Sovrlić, koja živi i radi na Kosovu, i Idrom Seferijem, koji izveštava iz Beograda. 

Sanja Sovrlić smatra da se na pitanje o slobodi kretanja za Srbe na Kosovu ne može odgovoriti prosto sa ‘da’ ili ‘ne’, s obzirom na to da tu postoje najmanje dva aspekta – bezbednosni i administrativni.

I dok ti bezbednosni problemi možda sada i nisu toliko prisutni kao što je to bilo u ranijem periodu, adminsitrativni problemi predstavljaju veoma kompleksno pitanje koje nije u potpunosti rešeno, ukazuje naša sagovornica. 

Novinar Idro Seferi smatra da postoji sloboda kretanja Albanaca u Srbiji. Međutim, ukazuje na problem hapšenja na prelazima.

Prema tvrdnjama Seferija, dobar deo građana nije upoznat sa time koja lična dokumenta su prihvatljiva, te da im to stvara dodatnu nesigurnost. 

Ono što je važno za Srbe, to je da se na Kosovu trenutno stvara atmosfera da može slobodnije da se putuje, mišljenja je Seferi.

Ipak, dodaje, potrebno je da institucije pruže mnogo više i da se prema svima ponašaju ravnopravno. 

Seferi ukazuje da se generalno Briselski sporazum nije u potpunosti primenio i da budući dogovori treba da budu transparentniji. 

Kompletnu emisiju poslušajte u audio - prilogu:

 


Tagovi: Briselski dijalog

Povezane vesti