grad14:04, 15.01.2020Izvor: Radio Kontakt Plus

Na sastanku Zajednice medicinskih fakulteta Srbije o specijalizacijama, nostrifikaciji, Kongresu...Sastanak Zajednice medicinskih fakulteta Srbije, održan je danas na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

na-sastanku-zajednice-medicinskih-fakulteta-srbije-o-specijalizacijama-nostrifikaciji-kongresu

Radio Kontakt Plus

Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta, iz Beograda, kaže da je Zajednica medicinskih fakulteta veoma važna tvorevina, tj. struktura koja objedinjuje medicinske, stomatološke i farmaceutske fakultete iz čitave Srbije.

„Ona pokušava da uskladi i podstakne zajednički razvoj na ovom prostoru, pa je kao takva priznata od Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete Republike Srbije. Na taj način, zajednica deluje kao integrišući faktor i daje određena mišljenja na zahtev navedenih ministarstava, tako da smo jedna od retkih grupacija fakulteta koja je uspela da se izbori i za to da bude savetodavno telo.“

Na današnjem sastanku je razgovarano o budućem usavršavanju, prvenstveno o postdiplomskim ili specijalističkim studijama.

„Bilo je i reči o problemu nostrifikacije koji je vrlo izražen kod nas, zato što još uvek nije rešen problem koji se javlja ako završite specijalizaciju u inostranstvu, kako se to priznaje na teroririji Republike Srbije...“ - dodaje Lalić.

Teme sastanka su bile i rad studenata, medicinijada koja predstoji, Kongres itd.

Sastanci Zajednice medicinskih fakulteta Srbije održavaju se najmanje dva puta u toku semestra.

U ime Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prisutne je pozdravio rektor prof. dr Zdravko Vitošević.

Sastanku su prisustvovali dekani i prodekani svih medicinskih fakulteta u Srbiji, prodekani Stomatološkog i Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i dekan Medicinskog fakulteta u Foči, koji je pridruženi član.

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini je predsedavajući Zajednicom u naredne tri godine.

Zajednica medicinskih fakulteta je osnovana 2004. godine. Njeno sedište je u Kosovskoj Mitrovici. Neprofitno je udruženje fakulteta medicinskih nauka u Republici Srbiji.Tagovi: UniverzitetZdravstvo