O nama

Radio Kontakt Plus osnovan je aprila 2000. godine. Medij je koji poštuje prava svakog građanina na istinu i objektivno informisanje.

Dnevno proizvodimo 12 sati programa u kojem se obrađuju politički, socijalni, ekonomski, kulturni, zabavni i sportski aspekti zivota na Kosovu.

Negujemo dobru saradnju sa slušaocima koji značajno učestvuju u našem programu. Svojim programima Kontakt Plus radio usmeren je na lokalnu zajednicu, starosti između 20 i 40 godina, sa centralnom ciljnom grupom 35 godina starosti.

Posedujemo licencu za emitovanje programa na

Od 27.februara 2003.godine poslujemo kao nevladina organizacija Kontakt Kosovska
Mitrovica.

Radio Kontakt Plus je član Kosovske medijske asocijacije (KOSMA mreže) www.kosmainfo.net. KOSMA je udruženje radio stanica iz različitih regiona na Kosovu i Metohiji koje proizvode zajednički informativni program.

Član je i Asocijacije Nezavisnih Elektronskih Medija – ANEM Beograd

Image Not Found
Image Not Found