Oglasi13:49, 09.10.2019Autor: Kontakt Plus radio

NCSC: OBAVEŠTENJE O STAŽIRANJU ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA I STUDENTE MASOVNE KOMUNIKACIJE


Nevladina organizacija „Nacionalni centar državnih sudova“ (eng.“National Center for State Courts (NCSC)”) pruža mogućnost stažiranja uz naknadu za studente pravnog fakulteta (privatnog ili državnog) kao i studente iz oblasti masovnih komunikacija. Mogućnost završavanja praktičnog rada je otvorena u sklopu Programa za jačanje pravosuđa (JSSP), a rad će se obavljati u Osnovnom sudu Mitrovice . Trajanje rada je tri (3) meseca, sa mogućnošću produženja do šest (6) meseci za studente 3 i 4 godine studija, dok za kandidate koji su diplomirali trajanje može biti jedna (1) godina

O programu za jačanje pravosudnog sistema

JSSP je četvorogodišnji program u oblasti vladavine prava, koji finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj, a sprovodi ga Millennium DPI Partners za poboljšanje vladavine prava i dobrog upravljanja na Kosovu jačajući nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost pravosudnog sistema.  Između ostalog, JSSP podržava Sudski savet Kosova i Osnovne sudove Kosova u poboljšanju upravljanja predmetima, smanjenju kašnjenja u rešavanju predmeta i eliminisanju zaostalih predmeta.

Izabrani student pravnog fakulteta će podržavati sprovođenje napora JSSP-a u pogledu povećanja transparentnosti sudskog sistema na Kosovu, pružajući pomoć sudovima u sprovođenju standardnih operativnih postupaka u vezi objavljivanja sudskih odluka. 

Izabrani student iz oblasti masovnih komunikacija će pomagati osoblju Osnovnog suda Mitrovice u promovisanju njihovog rada preko internet stranice i društvenih medija, kao i u pogledu sprovođenja strategije za medije i razvoju sadržaja zvanične veb i Facebook stranice, uključujući originalne video snimke, grafiku, neformalna istraživanja i drugi internet i štampani sadržaj. 

Kandidati sa pravnog fakulteta moraju posedovati:

•    dobre istraživačke veštine i veštine pravnog pisanja i moraju biti veoma posvećeni detaljima;
•    sposobnost nezavisnog rada i rada u grupi;
•    dobro poznavanje engleskog jezika.

Kandidati iz oblasti masovnih komunikacija moraju posedovati:

•    interesovanje za reformu javnog sektora;
•    odlične veštine pisanja;
•    iskustvo u snimanju video sadržaja i radu sa elektronskim medijima, uključujući društvene medije i kreiranje sadržaja veb stranice – poželjno je poznavanje Word Press-a;
•    veštine nezavisnog rada i rada u grupi; i
•    dobro poznavanje engleskog jezika.

Poželjne su prijave studenata treće i četvrte godine ili studija master programa. 

Potrebna dokumenta 

Zainteresovani studenti treba da dostave sledeća dokumenta na adresu: jobs@jssp-ks.org:

•    biografiju (CV)
•    motivaciono pismo, i 
•    svedočanstvo o cenama i potvrdu o prethodnom praktičnom radu ili bilo kakvu referencu.

Molimo Vas da za prijavu pošaljete navedena dokumenta na datu email adresu navodeći pod predmetom (Subject) „NCSC JSSP Legal Intern“ za poziciju studenta pravnog fakulteta, odnosno „NCSC JSSP Communications Intern“ za poziciju studenta fakulteta masovne komunikacije, do 14.10.2019. u 16:00 časova. Zbog velikog broja kandidata, kontaktiraće se samo kandidati sa uže liste. Telefonski pozivi u vezi sa izborom kandidata i bilo koji pokušaj kontaktiranja USAID-a ili JSSP-a će dovesti do momentalne diskvalifikacije.