Oglasi11:39, 05.08.2022Autor: Kontakt Plus radio

NPA: Program čišćenja kasetne municije na severu Kosova


Norveška narodna pomoć je humanitarna organizacija koja deluje u više od 30 zemalja širom sveta.

NPA se trenutno fokusira na čišćenje kasetne municije na severu Kosova.

Program finansiraju SAD i Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.

Trenutno zapošljavaju 86 radnika različitih nacionalnosti.

Traže zainteresovane kandidate za poziciju Operatora za čišćenje područja borbe (BAC), koji će raditi na terenu u opštinama Zvečan, Zubin Potok, Mitrovica i Leposavić, a po potrebi i na drugim lokacijama.

NPA organizuje tronedeljnu obuku u septembru i oktobru 2022. godine.

Uspešni polaznici obuke biće razmatrani kada je u pitanju zapošljavanje.

Obaveze BAC operatora:

• sprovoditi operacije protivminskog delovanja prema uputstvima, u okviru kapaciteta obuke i prema potrebi;

• pomoć u istraživanju i mapiranju opasnih područja;

• pomaganje u odlaganju eksplozivnih ubojitih sredstava, u skladu sa standardnim operativnim procedurama NPA Kosova;

• sprovoditi čišćenje opasnih područja u skladu sa standardnim operativnim procedurama NPA Kosova.

Kandidati moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

• diplomu završene srednje škole,

• potvrdu o lekarskom pregledu,

• potvrdu suda da ne postoji kazneni dosije,

• spremnost za rad sa različitim etničkim grupama,

• dobro poznavanje albanskog, srpskog i engleskog jezika.

Operacije čišćenja zahtevaju kontinuiranu komunikaciju i razmenu informacija sa lokalnim stanovništvom.

Kako su mešoviti rodni timovi pogodniji da stupe u kontakt sa oba pola, kandidatkinje se snažno ohrabruju da se prijave.

NPA Kosovo već zapošljava izvestan broj koleginica na ovoj i drugim operativnim pozicijama.

Kako se prijaviti?

Sve prijave koje sadrže CV napisan na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku, moraju biti adresirane na emepus459@npaid.org sa vanja@npaid.org, ulrice@npaid.org u kopiji.

U naslovu mejla napišite "Operator za čišćenje područja borbe".

Prijava traje do 7. avgusta u 23:59.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Zbog očekivanog velikog broja prijava, biće obavešteni samo kandidati koji uđu u uži izbor.