Oglasi14:09, 09.03.2023Autor: Kontakt Plus radio

NVO ACDC omogućava besplatnu pravnu pomoć


U sklopu podrške Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć na severu Kosova, NVO Centar za zastupanje demokratske kulture, pruža usluge besplatne pravne pomoći.

S tim u vezi, NVO ACDC poziva sve one koji imaju problema u ostvarivanju svojih prava na Kosovu, da posete njihovu kancelariju i kontaktiraju pravne saradnike, koji će im pružiti besplatne pravne usluge, informacije i savete.

Pravni saradnici će u prostorijama Centra za zastupanje demokratske kulture u Severnoj Mitrovici (ul. Čika Jovina br. 3), raditi na zahtevima za besplatnu pravnu pomoć, kao na obradi zahteva ugroženih grupa, uključujući nevećinske zajednice, osobe sa invaliditetom, kao i pripradnike zajednica kosovskih Roma, kosovskih Aškalija, kosovskih Egipćana, LGBT populaciju itd.

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) ovu inicijativu sprovodi u okviru projekta „Dalja podrška pristupu pravosuđu i ljudskim pravima u regionu Mitrovice“ koji podržava UNMIK.