Oglasi13:57, 13.03.2023Autor: Radio Kontakt Plus

Program stažiranja za mlade u pravosudnim institucijama


Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) poziva sve mlade pravnike da se prijave na program stažiranja u advokatskim kancelarijama, nevladinim organizacijama i drugim institucijama.

Cilj programa je da se omogući veće učešće mladih pravnika kako bi stekli nova znanja i veštine. Program predviđa izbor do deset (10) kandidata koji će stažirati tri (3) meseca. Mladim pravnicima biće omogućeno da se bliže upoznaju sa radom advokatskih kancelarija, nevladinih organizacija i drugih institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravne nauke (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili da su studenti završne godine studija u oblasti pravne nauke (ili srodnih studija);
- Da imaju aktivno znanje srpskog ili albanskog jezika;
- Da su stanovnici Kosova i
- Da su visoko motivisani, komunikativni, kreativni i profesionalni u odnosu prema radu.

Zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular koji se nalazi na veb-stranici ACDC-a.

Uz prijavni formular potrebno je priložiti:

- CV u EuroPass formatu;
- Fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti pravne nauke (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije (za kandidate koju su stekli diplomu, odnosno završili fakultet);
- Fotokopiju potvrde ili uverenja o upisanoj završnoj godini studija iz oblasti pravne nauke, odnosno upisanoj 4. godini osnovnih studija iz oblasti pravne nauke (za kandidate koju su još uvek studenti) i
- Lična karta (skenirana u elektronskoj verziji, odštampana ukoliko predajete u kancelariji);

Navedenu dokumentaciju poslati na imejl-adresu: konkurs@acdc-kosovo.org, sa nazivom mejla: “Prijava za stažiranje 2023. i ime aplikanta” ili predati u kancelariji Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC), ulica Čika Jovina 3, TC North City, 1.sprat (svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova) u zapečaćenoj koverti sa naznakom - „Program stažiranja za mlade pravnike”.

Konkurs je otvoren do 20. marta 2023. u 23.59 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa programom stažiranja možete dobiti putem elektronske pošte: office@acdc-kosovo.org.