Oglasi11:03, 06.11.2019Autor: Kontakt Plus radio

UNICEF: Tender za realizaciju transporta anketara


Kancelarija UNICEF-a na Kosovu, raspisuje tender za realizaciju transporta anketara, tokom sprovođenja 2019 MICS istraživanja.

Tenderska dokumentacija je dostupna na sledećem linku: /files/RFQ - for_transportation MICS North.doc.

Zatvaranje tendera je 15. novembra 2019. godine u 16:00. Sve ponude se moraju predati uz tendersku dokumentaciju u zatvorenoj koverti na adresu Čika Jovina 9, stan broj 27, Mitrovica.

Za više informacija kontaktirajte na telefon 028424446 ili na e-mail: tslavkovic@unicef.org.