Tag: Nasilje

Porodično nasilje u Gračanici

08:13, 30.12.2019


KP: Nasilje u porodici u Leposaviću

11:59, 22.12.2019


"Skoro dve trećine žena na Kosovu smatra da je porodično nasilje uobičajena pojava"

10:13, 16.12.2019


OEBS: Više od 50% žena na Kosovu izloženo nekoj vrsti nasilja (FOTO)

13:42, 05.12.2019 |


OEBS: Diskusija o menjanju društvenih normi o rodno zasnovanom nasilju

21:32, 04.12.2019


Mediji i nasilje nad ženama: Gde grešimo i kako smanjiti štetnost tabloidnog izveštavanja

13:07, 30.11.2019


Uskoro sigurna kuća za sever Kosova

09:35, 29.11.2019


“Rodni stereotipi i nasilje nad ženama”

17:09, 27.11.2019