Tag: NVO

Empirika: Vratiti RTV Mir u sistem emitovanja

09:42, 03.04.2020


Objavljen konkurs za stažiranje za diplomce iz nevećinskih zajednica

09:50, 01.04.2020


Empirika reagovala na brojne propuste prema nevećinskim zajednicama na Kosovu

15:04, 25.03.2020


HO "Kosovsko Pomoravlje“ predstavila jednominutni spot o životu na jugu Kosova

20:44, 10.03.2020


“Da li sam smetnja ako imam smetnju?”

14:04, 08.03.2020 |


"Jednake mogućnosti znače jednaku budućnost"

10:56, 08.03.2020


Izveštaj o proceni prava i sloboda zajednica: Nejednak pristup informacijama

20:40, 27.02.2020


Indeks rodne ravnopravnosti – mehanizam za smanjenje rodnog disbalansa

15:38, 25.02.2020