Tag: Trust

Nije izglasan Zakon o povlačenju sredstava iz Trusta

16:15, 21.09.2020


Povlačenje sredstava iz Trusta od septembra, ali ne za sve?

12:28, 11.08.2020