Ćeljaj: Potrebno je stvoriti mostove komunikacije

Kosovski ombudsman Naim Ćeljaj poručio da je potrebno stvoriti mostove komunikacije među zajednicama kako bi se rešavali svakodnevni problemi.
Image
Foto: Kim

U Gračanici je predstavljen izveštaj o radu ombudsmana tokom 2022. godine i to na okruglom stolu pod nazivom “Jačanje institucionalne saradnje u promociji ljudskih prava i dobrog upravljanja”.

Cilj organizovanja događaja bio je promocija rada zaštitnika građana, kao i jačanje međuinstitucionalne saradnje na lokalnom nivou kako bi se unapredili interaktivni dijalog i komunikacija sa javnim ustanovama, pripadnicima zajednica i civilnog društva.

„Potrebno je stvarati mostove komunikacije kako bismo rešavali probleme zajednica, a uglavnom se to odnosi na poštovanje ljudskih prava i sloboda“, rekao je kosovski ombudsman Naim Ćeljalj.

Šef Odeljenja za pravo i pravdu pri OEBS-u na Kosovu, Mark Order, ocenio je Instituciju ombudsmana kao ključnu u promociji ljudskih prava.

„Ombudsman ima važnu ulogu u identifikovanju izazova kada je reč o ljudskim pravima i davanju preporuka drugim institucijama. Važnost institucionalne saradnje ne može se zanemariti, to je veoma važno. OEBS već dugo pruža podrušku Instituciji ombudsmana, mi smo partneri i tesno sarađujemo“, rekao je on.

Predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje pri Opštini Gračanica, Ljubiša Karadžić, naveo je da u tom mestu živi oko 20.000 ljudi i da je ta lokalna samouprava formirana 2009. godine.

„Međutim, procene su da je broj ljudi mnogo veći. Ono što je karakteristično za samu opštinu jeste to da su većinsko stanovništvo Srbi, ali da ovde žive i Romi, Aškalije, Turci, Goranci i Bošnjaci. Sve zajednice u zastupljene kroz različite odbore“, kazao je on.

Naveo je da je ova lokalna samouprava otvorena za saradnju.

„Ne mogu govoriti u ime izvršne vlasti, tu imamo direktore, ali u ime predsedavajućeg SO i odbornika želim da naglasim da saradnja bude produktivna kao što opština ima sa OSCE-om, tako i sa institucijom ombudsmana, da ubuduće imamo produktivniju saradnju na korist ljudi koji žive na području opštine Gračanica, kako bi se rešavali problemi koji nisu mali i koji će se nadam se u budućnosti rešavati uspešnije“, zaključio je Karadžić.

Institucija ombudsmana je tokom prošle godine primila 1.595 žalbi, 10 odsto njih bilo je podneto od pripadnika nevećinskih zajednica, a najveći broj ponet je protiv pravosudnih organa zbog odugovlačenja postupka, različitih ministarstava, lokalnih samouprava, policije. Ombudsman je prihvatio 676 žalbi i otvorio 42 slučaja po službenoj dužnosti.

Od datih 646 preporuka sprovedeno je 23 odsto, delimično je sprovedeno 4 odsto, nesprovedeno 3 odsto, dok sprovođenje čeka 71 odsto datih preporuka.

Olivera Vujovića, jednog od predstavnika Foruma za razvoj i multietničku saradnju (FDMC) sa sedištem u Gračanici zanimalo je kakva je saradnja Ombudsmana i OSCE-a sa centralnim institucijama.

„Na Kosovu se nešto rešava trenutno, ne institucionlano, kakva je vaša saradnja i koliko vi kao OEBS i kao institucija ombudsmana možete da utičete da se iste stvari ne ponavljaju“, upitao je Vujović.

Ombudsman je odgovorio da ova institucija nije savetodavno telo, već ima tri ključne uloge.
„Najpre da nadgleda rad organa vlasti u sprovođenju ljudskih prava, a to se odnosi na sprovođenje zakona u svim slučajevima kada neki organ vlasti bilo na lokalnom ili centralnom nivou postupi suprotno zakonu, odnosno kada ne postupi mi smo u obavezi da reagujemo u svakom slučaju. Radimo na promovisanju ljudskih prava, našeg rada i zaštiti ljudskih prava i sloboda i na tome da organi vlasti poštuju ova prava u svakoj situaciji“.

Podsetio je da ne donose izvršne odluke i ne sakcionišu.

„Bez obzira na to mi vršimo procenu da je došlo do kršenja ljudskih prava, dajemo preporuku kako da se to koriguje i isto tako pratimo realizaciju preporuke. Nadležnost je organa vlasti da sprovode naše preporuke, isto važi i za organizacije civilnog društva i organe koji obavljaju javnu fukciju. Organi kojima upućujemo preporuke imaju ustavnu i zakonsku obavezu da sprovode ove preporuke“, kazao je Ćeljaj.

Okruglom stolu koji je održan u Gračanici prisustvovao je i novoizabrani zamenik ombudsmana za zajednice Srđan Sentić, predstavnici civilnog društva, institucija i građani.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.