Kosovo: Za dve nedelje dva ubistva i pet silovanja žena

“Prema statistikama, u 70 odsto slučajeva ubistva žena koje je počinio član porodice je korišćeno vatreno oružje”, istakao je šef OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport na okruglom ...
Image

Poruka OEBS-a tokom ove kampanje je glasila -“Okončajte nasilje sada, ujedinite se, kako bi suzbili nasilje nad ženama i devojkama“, podsetio je ambasador Devenport.

„Svi smo bili užasnuti slučajevima ubistava žena do kojih je došlo ovde, u Prištini, proteklih nedelja. Zahvaljujući Policiji Kosova i ciframa koje smo dobili, mogu da kažem da je u protekle dve nedelje na Kosovu bilo jedno ubistvo žene, dva silovanja maloletnih osoba, tri odrasle žene su silovane i jedan rodno zasnovan nasilni napad protiv muškarca u Prizrenu. Dakle, kada se sve ovo zbirno prouči mora da posluži kao poziv na buđenje svima nama kako bi udvostručili napore u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama, kako bi zajedno radili da se iskoreni nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje jednom zauvek za sve“, kazao je on.

Devenport je dodao da je kosovska skupština Kosova napravila veliki korak kada je usvojila Istanbulsku konvenciju, ali da je sada vreme da se zakon finalizuje.

„Dobar posao je odrađen u koordinaciji institucija na lokalnom nivou, kordinaciji između svih onih koji su dali doprinos da se unapredi zaštita za žene i devojke putem opštinskih koordinacionih mehanizama protiv nasilja u porodici. Svestan sam da je policija na prvoj liniji sistema krivičnog pravosuđa, policajci su vrlo često oni koji se sami bore i oni su ključne tačke za upućivanje ka drugim institucijama kada govorimo o slučajevima nasilja u porodici“, dodao je on.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Bljerim Gašani je rekao da je uprkos institucionalnim angažovanjima broj slučajeva nasilja u porodici povećan, kao i da suzbijanje ovog socijalnog fenomena postaje društvena rana.

„Od januara do oktobra 2022. godine imali smo 2.333. žrtve, u većini slučajeva se radilo o ženama i devojkama. Ovo je gorka realnost koja se dešava i međuinstitucialno angažovanje treba da se pojača. Devojke i žene se suočavaju sa recidivistima i prestupnicima, što njih (prestupnike) u ovom slučaju podstiče da nastave da primenjuju nasilje uz pretnje, čak i uz ubistva“, dodao je on.

Bljerim Salahu, zamenik ministra pravde, istakao je da je nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje veliki problem kosovskog društva.

„Najbolje rešenje koje može da se ponudi jeste prevencija slučajeva rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i seksualnog nasilja. Pokrenuli smo izmene Krivičnog zakonika. Nove izmene za počinioca uključuju određene mere: zabranjuje se rad u određenim institucijama, kandidovanje za funkcije na centralnom i lokalnom nivou, neće se primenjivati olakšavajuće okolnosti za prestupnika, rešavanje slučajeva neće trajati duže od jedne godine i imena će biti objavljena na zvaničnoj veb stranici Sudskog saveta Kosova“, rekao je on.

Policija najvažnija za suzbijanje nasilja

Policija Kosova je prva koja reaguje i snosi najveću odgovornost u rešavanju slučajeva nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Direktorica Uprave za rad policije u zajednici i opšte uprave policije, potpukovnica Zulfije Dema je navela da je žrtva uvek centralni akter.

„Policija Kosova je posvećena da prilikom bavljenja slučajeva nasilja u porodici, sprečava nasilje i obezbedi sigurnost za žrtve i da sprovodi stručnu i profesionalnu istragu svih prijavljenih incidenata. Policija Kosova je osmislila edukativni sistem za unapređenu obuku uz pomoć međunarodnih aktera. Takođe, policija ima predavače koji stalno održavaju osnovne i napredne obuke za usavršavanje. Svaki islednik koji radi na slučajevima nasilja u porodici je dužan da završi odgovarajuću obuku“, rekla je ona.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Bljerim Gašani je dodao da je policija pojačala ljudske i tehničke kapacitete u regionalnim direkcijama i na nivou policiskih stanica širom Kosova.

„U svakoj policijskoj stanici imamo konkretne službenike koji rade na slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Policajci koji rade na slučajevima naslija u porodici pohađali su mnoge obuke za sve faze rada u slučajevima nasilja u porodici, počev od prvog trenutka kada se slučaj prijavi, pa sve do završetka takvog slučaja ali, kako sam već naglasio, slučajevi koji su prijavljeni insitucijama, na njima se ne radi na odgovarajući način. To pokazuje da se treba raditi na daljim poboljšanjima i unapređenjima za prevenciju, odgovor i rad na tim slučajevima“, naveo je on.

Misija OEBS će nastaviti da radi sa zajednicama kako bi se podigla svest o potpunoj neprihvatljivosti rodno zasnovanog nasila u porodici, a u saradnji sa medijima kako bi se proširila poruka nulte tolerancije za nasilje nad ženama i devojkama, te kroz saradnju sa stručnim partnerima kako bi se pojačala zajednička borba protiv ove pojave.

Od početka kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja na Kosovu su ubijene dve žene. U oba slučaja su počinioci ubistava njihovi supružnici.

Kim


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.