11:22, 23.01.2021Izvor: Beta, Novi magazin

Kovid 19 na Kosovu izazvao nezaposlenost, siromaštvo, nasilje u porodiciKovid 19 na Kosovu je doveo do rasta nezaposlenosti i siromaštva, gubitka prihoda, nesigurnosti na poslu, kašnjenja u obrazovanju, povećanog nasilja u porodici, poteškoća u pristupu uslugama reproduktivnog zdravlja i stagnacije u napretku ka rodnoj ravnopravnosti, pokazuje analiza agencija Ujedinjenih nacija.

kovid-19-na-kosovu-izazvao-nezaposlenost-siromastvo-nasilje-u-porodici

Radio Kontakt Plus

Istraživanje o socijalno-ekonomskom uticaju kovid 19, koje su u novembru sproveli Program za razvoj UN-a (UNDP), UN Women i UNFPA, pokazuje da epidemija korona virusa ima i rodne efekte, sa većim uticajem na žene nego na muškarce.

Kordinatorka UNDP za Kosovo Ulrika Ričardson rekla je na predstavljanju istraživanja da će dobijeni rezultati omogućiti da se više razume uticaj pandemije.

"Spajajući zajedničke nadležnosti naše porodice (organizacije UN-a), ova procena omogućava nam da napravimo važna poređenja kako su se izazovi promenili u proteklih šest meseci, omogućavajući institucijama da razviju odgovarajuće integrisane odgovore na politike i pomoć za one koji su posebno pogođeni krizom", kazala je ona.

Stalna predstavnica UNDP na Kosovu Marija Suoko rekla je da istraživanje omogućava da se vidi kako se korona kriza razvijala tokom osmomesečnog perioda, i ocenila da se pandemija "brzo pretvorila u višedimenzionalnu krizu sa velikim socijalno-ekonomskim implikacijama, pogađajući više one koji su već bili u otežanoj ekonomskoj situaciji".

Prema njoj, bolje razumevanje uticaja krize omogućava stvaranje boljih mera oporavka.

"Podaci (istraživanja) su dostupni putem interaktivne platforme za dalju analizu i kao osnova za planiranje", rekla je ona.

Prema analizi, u novembru 2020. godine 11 odsto ispitanika prijavilo je da je ostalo bez posla, u poređenju sa osam odsto u maju, a većina onih koji su izgubili posao, nisu dobili finansijsku podršku ili bilo kakvu korist od institucija ili opština.

Takođe, 89 odsto onih koji su tražili posao pre pandemije kovid-19, i dalje je bilo nezaposleno u novembru 2020.

Istovremeno, u novembru 2020. godine, 89 odsto ispitanika vratilo se na svoja radna mesta.

Rezultati između dva istraživanja pokazuju da su povećani psihološki efekti izazvani kovidom 19, jer je 36 odsto ispitanika u novembru izjavilo da je time ugroženo njihovo mentalno i emocionalno zdravlje, u poređenju sa 28 odsto u maju.

"Slično rezultatima iz prvog istraživanja, žene su više pogođene u ovom pogledu (40 odsto) nego muškarci (32 odsto)", dodaje se u izveštaju.

Prema istraživanju, individualni slučajevi bolesti ili oboljevanja članova porodice takođe su porasli za 11 odsto, u odnosu na devet odsto u maju, a ispitanici stariji od 65 godina češće prijavljuju fizičku bolest (15 odsto) od mlađih ispitanika.

Oko četiri odsto prijavilo je poteškoće u pristupu ginekološkim uslugama, dok je dva odsto reklo da je imalo teškoća u pristupu porodiljskim uslugama.

Šefica kancelarije UNFPA Visara Mujko Nimani rekla je da drugo istraživanje i dalje pruža jasnu sliku poteškoća i nedostataka koje je kovid-19 prouzrokovao u zdravstvenom sistemu Kosova, posebno kada su u pitanju usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

"Ova procena i dalje pruža nama, kao i lokalnim i centralnim institucijama, znanje o identifikovanju ranjivih grupa prema kojima se treba okrenuti pružanjem fokusiranijih usluga, ublažavanja efekata krize i povećanja otpornosti zajednice", kazala je ona.

I procene iz maja i novembra zabeležile su porast nasilja u porodici, a oko dve trećine ispitanika misli da je nasilje u porodici u blagom porastu u odnosu na istraživanje u maju.

Kovid-19 je takođe značajno uticao na preduzeća na Kosovu kojima upravljaju gotovo isključivo muškarci (82 odsto), dok su samo 11 odsto preduzeća vodile žene.

Promene u restriktivnim merama i postepeno ponovno otvaranje, počev od juna 2020. godine, uticale su na normalno poslovanje preduzeća.

U maju je 56 odsto izjavilo da su njihove aktivnosti potpuno zaustavljene zbog kovida 19, dok je u novembru samo 13 odsto prijavilo isto.

U maju 2020. godine za oko 23 odsto preduzeća uticaj pandemije bio je vrlo negativan, a u novembru taj broj povećan je na 55 odsto.

Rečeno je da će nalazi ove studije pomoći da se dalje analizira uticaj pandemije kovid-19 na domaćinstva i preduzeća na Kosovu i da se razume na koje oblasti je potrebno usredsrediti pomoć. 


Tagovi: UNUNDPKorona virusKosovo

Povezane vesti
Najčitanije


16:03, 05.03.2021

22:32, 01.03.2021


Najnovije