Mladenović: Nema političke volje za sprovođenje zakona o ravnopravnoj upotrebi jezika na Kosovu

Poverenik za jezike na Kosovu, Slaviša Mladenović, kazao je za UNS da sprovođenje Zakona o upotrebi jezika nije na zadovoljavajućem nivou i da ne postoji nijedna institucija u Prištini ...
Image

Glavni uzrok problema je, kako ističe, nedovoljna politička volja za njegovo rešavanje.

Poslednji u nizu slučajeva kada je Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije, u znak protesta reagovalo i ukazalo na kršenje Zakona o upotrebi jezika – jeste uklanjanje stranice na srpskom jeziku sa sajta kosovskog Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore.

Ovom problemu prethodilo je uskraćivanje prevoda na srpski jezik na konferenciji čiji su učesnici bili predstavnici Kancelarije EU u Prištini i EULEX-a, kao i kosovska ministarka pravde.

Mladenović je kazao za UNS da je Kancelarija poverenika za jezike nakon žalbi o nepružanju prevoda kontaktirala kosovsko Ministarstvo pravde, koje je u obrazloženju navelo da je prevod uskraćen zbog toga što ministarstvo u ovom trenutku ne upošljava nijednog prevodioca za službene jezike.

“Objasnili su da je prošle godine i poslednji prevodilac napustio tu instituciju, te da je istovremeno istekao i ugovor sa agencijom za prevođenje. To, naravno, ni na koji način ne opravdava Ministarstvo za učinjeni prekršaj, jer nam nisu dostavili dokaze da su uložili napor da se na vreme reši taj problem”, rekao je Mladenović.

Ministarstvu su, kako dodaje, uputili preporuku da u najkraćem roku pronađu rešenje za angažovanje prevodioca ili agencije.

Nedostatak prevodioca, kazao je Mladenović, bio je i razlog nedostatka prevoda na sajtu kosovskog Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore.

“Odmah nakon vesti da na sajtu ne postoji prevod kontaktirali smo ih i mislim da je Ministarstvo već istog dana počelo da radi na rešavanju ovog problema, da je naslovna strana prevedena i da su počeli redovno da plasiraju vesti na veb sajtu na ćirilici”, dodao je poverenik za jezike na Kosovu.

Međutim, pomenuto ministarstvo postavilo je opciju da najverovatnije prevodom preko „Google“ platforme – pored albanskog, građani mogu da odaberu srpski i engleski jezik.

Tako pojedine rečenice na srpskom jeziku nemaju nikakvog smisla.

Da je na ovakav način “rešen” problem predočeno je povereniku i ukazano da se na ovakav način srpski jezik dodatno unižava i skrnavi od strane kosovskih institucija.

“Delovi njihove stranice su i dalje neprevedeni, ali smo dobili uverenje da će uskoro kompletan sajt biti adekvatno uređen. Što se tiče 'Google translate' prevoda, kada god uočimo tu praksu tražimo. Loš prevod i tumačenje smatramo kršenjem zakona”, napominje Mladenović.

Poverenik za jezike smatra da inicijative koje njegova Kancelarija pokreće imaju uspeha, ali ocenjuje da je u “moru” kršenja Zakona o upotrebi jezika napredak delimičan.

Poredeći situaciju od pre deset godina i danas, ističe da pomaka ima, ali da je daleko od pozitivne.

Mladenović je dodao da se Kosovo suočava sa nedostatkom prevodilaca, kadrova i sredstava za sprovođenje ovog zakona.

“To je situacija na koju ukazujemo već punu deceniju, a ne vidimo ozbiljne napore da se ti uzroci i eliminišu, već najčešće čujemo samo opravdanja. Rešenje je u jasnom signalu sa političkog nivoa i tek kada se to zaista dogodi, desiće se i sistemska rešenja na nivou uprave. Nažalost Kancelarija poverenika za jezike ima minimalni uticaj na političke predstavnike”, rekao je poverenik za jezike.

Smatra da su za ravnopravnu upotrebu jezika moguća brojna rešenja.

Od toga da se poveća broj profesionalnih prevodilaca u institucijama, opreme prevodilačke službe i jasno definišu njihove oblasti rada i mandata.

“Neophodni su podsticaji za regrutovanje profesionalnih prevodilaca i ostalih službenika koji govore oba službena jezika, kao i pružanje obuke javnim službenicima, institucijama za prevođenje zakona, javnim preduzećima, jačanje svesti o jezičkim pravima i mehanizmima njihove zaštite”, navodi Mladenović.

Poverenik za jezike rekao je da jee najbitnije da važnost ove teme postane jasna donosiocima političkih odluka i nosiocima javnih funkcija, kako bi se ova i dodatna rešenja, makar i počela sprovoditi.

U kosovskoj skupštini Zakon o upotrebi jezika usvojen je 2007. godine, čime se garantuje ravnopravna upotreba oba jezika.

Nažalost, zakon krše oni koji su ga doneli.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.