Nenad Đurić se izjasnio krivim za netačno prijavljivanje imovine

Bivši komandir Kosovske policije za region Sever, Nenad Đurić, priznao je krivicu za krivično delo „neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovinskog stanja, prihoda, poklona, drugih ...
Image

Đurić je optužen da nije pravilno prijavio prihode kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, navodeći da je tokom 2020. godine ostvario neto prihod od 14.760 evra, iako je ostvario prihod od 19.342 i jedan cent, usled čega je isti prijavio 4.582 evra i 15 centi manje.

Đurić se izjasnio o krivici na prvom ročištu juče u Osnovnom sudu u Mitrovici, nakon čitanja optužnice od strane tužioca Arjana Džeme.

Đuriću je na prvom ročištu, sudija Džemail Jusufi pročitao njegova prava, posledice i prednosti izjašnjavanja o krivici.

„Ovo se desilo zbog nesporazuma sa Agencijom za borbu protiv korupcije, nikada nisam imao nameru da učinim bilo kakvo protivzakonito delo, izvinjavam se zbog toga, zato prihvatam krivicu“, naveo je Đurić.

U međuvremenu, tužilac Džema je predložio sudu da odobri priznanje krivice optuženog Đurića, jer je to priznanje učinjeno dobrovoljno, nakon konsultacija optuženog sa braniocem, advokatom Ljubomirom Pantovićem, a u skladu sa spisima predmeta.

Takođe, branilac okrivljenog Đurića, advokat Pantović, predložio je sudu da usvoji priznanje krivice njegovog branjenika, dodajući da su ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 248 kosovskog zakona o krivičnom postupku, a u vezi sa izjašnjavanjem o krivici na prvom ročištu.

Nakon toga, sudija Jusufi je odobrio potvrdno izjašnjavanje optuženog o krivici, zaključivši da su ispunjeni svi zakonski uslovi.

U vezi sa određivanjem krivične sankcije, tužilac Džema je predložio sudu da okrivljenog proglasi krivim i kazni prema zakonu i da kao otežavajuću okolnost ima u vidu činjenicu da delo za koje se optužuje Nenad Đurić spada u poglavlje službene korupcije i krivičnih dela protiv službene dužnosti, dok da se kao olakšavajuća okolnost ima u vidu priznavanje krivice od strane istog.

U međuvremenu, advokat Pantović je, u vezi sa krivičnim sankcijama, predložio sudu da njegovom branjeniku izrekne uslovnu ili nižu osudu sa novčanom kaznom, jer bi se time, prema njemu, ostvarila svrha kazne iz člana 38 kosovskog krivičnog zakonika.

„Na strani mog branjenika postoje samo olakšavajuće okolnosti, dok otežavajuća okolnost koju navodi tužilac ne postoji, jer je zakonodavac odredio kaznu za svako krivično delo i ne može se reći da moj branjenik treba da bude strože kažnjen samo zbog toga što je učinio krivično delo iz navedenog poglavlja.“

Isti je dodao da je optuženi Đurić priznao krivicu u fazi istrage, nikada ranije nije počinio krivično delo, porodičan je čovek i protiv njega se ne vodi nikakav drugi krivični postupak.

„…Moj klijent je godinama redovno prijavljivao svoju imovinu, ali je tokom kritičnog perioda koronavirusa radio na osnovu produženog radnog vremena i za to je primio veću platu od uobičajene, zbog nekih dodataka koje je primao, a nije znao da te dodatke treba da prijavi“, izjavio je Pantović.

On je dodao da je svestan principa da nepoznavanje zakona nije opravdano, ali je rekao da smatra da sud tu činjenicu treba da uzme u obzir prilikom odmeravanja kazne.

Sa druge strane, optuženi Nenad Đurić je izjavio da podržava izjavu svog branioca, dok je izrazio žaljenje zbog slučaja.

Sudija Džemail Jusufi najavio je da će presuda u ovom slučaju biti objavljena 3. marta 2023. godine.

Inače, Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je 20. septembra 2022. godine podiglo optužnicu protiv Nenada Đurića, zbog toga što za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, u obrascu prijave imovine, nije iskazao tačne prihode ostvarene tokom 2020. godine.

Prema navodima optužnice, okrivljeni je od 1. do 31. marta 2021. godine bio dužan da prijavi svoju imovinu, prihode, poklone, drugu materijalnu korist ili finansijske obaveze kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije, ali nije pravilno dostavio ostvarene prihode, za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, navodeći da je u toku navedene godine ostvario neto prihod od 14.760 evra, iako je ostvario prihod od 19.342 evra i jedan cent, usled čega je prijavio 4.582 evra i 15 centi manje.

Ovim se Đurić tereti da je izvršio krivično delo „neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovinskog stanja, prihoda, poklona, drugih finansijskih obaveza“ iz člana 430, stav 2 i 1 kosovskog krivičnog zakonika.

Inače, Kosovska policija je 3. novembra 2022. godine, na preporuku PIK-a, suspendovala Nenada Đurića, nakon što je odbio da sprovede odluku kosovske vlade o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS.

Nakon ove odluke, pripadnici srpske zajednice napustili su kosovske institucije.

U međuvremenu, Kosovska policija je za „Zakletvu za pravdu“, potvrdila da je doneta odluka o prestanku radnog odnosa Đuriću, nakon koje on ima pravo na žalbu.

Svega nekoliko dana nakon što je suspendovan, Đurić je u Beogradu odlikovan Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost Prvog stepena ukazom predsednika Srbije, koji mu je i lično na ceremoniji u uživo prenosu i uručio odlikovanje.

Gazeta Express/KoSSev


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.