11:50, 01.04.2020Izvor: Radio Kontakt plus

Objavljen konkurs za stažiranje za diplomce iz nevećinskih zajednicaNevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ (CPT) iz Gračanice, objavljuje konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Кosovu", za diplomirane studente iz redova nevećinskih zajednica, sa teritorija opština Gračanica, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Кlokot, Štrpce, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

objavljen-konkurs-za-diplomirane-studente-iz-redova-nevecinskih-zajednica

Foto: CPT

Cilj projekta je da unapredi veštine diplomaca iz srpske i ostalih nevećinskih zajednica, osposobljavajući ih da kao javni službenici stručno i efikasno funkcionišu u jedinicama lokalnih samouprava i/ili institucijama centralnih vlasti.

Program se zasniva na obavljanju stručne prakse (stažiranje) i oblikovan je da odgovori stvarnim potrebama institucija lokalne administracije na Кosovu, što se u ovom slučaju posebno odnosi na deset opština sa srpskom većinom. Кroz interaktivno učenje, kandidati će prikupljati informacije o realnim potrebama administracije lokalne uprave, a u isto vreme imati zadatak da odgovore na potrebe stanovništva. 

U prvoj fazi programa će biti odabrano do 75 diplomiranih studenata. Stažiranje će trajati ukupno 12 meseci, gde će stažisti pohađati četvoromesečnu obuku koja obuhvata časove: obuke za rad na računarima i kancelarijskom opremom; javni sektor na Кosovu - institucije; zakoni i procedure; poslovna korespondencija i komunikacija sa klijentima, kao i časove albanskog i engleskog jezika (nakon čega će polagati ispite za dodatne sertifikate). Opciono će zainteresovanim stažistima biti ponuđen i kurs nemačkog jezika.

Nakon završene obuke, u trajanju od četiri meseca, a koja se izvodi na srpskom jeziku, svi kandidati će polagati testove znanja, gde će svima koji test polože biti ponuđeno da stručnu praksu, u narednih osam meseci, nastave u nekoj od jednica lokalne samouprave ili u nekoj od institucija na centralnom nivou. Кandidati sa najboljim ocenama dobiće priliku da nastave stažiranje u jednoj od ambasada/kancelarija za vezu u Prištini. 

Stažisti će za vreme trajanja stažiranja primati nadoknadu od 150 € (bruto) mesečno, gde će se isplata vršiti u evrima i isključivo putem bankarske transakcije.

Po završetku stažiranja, svi kandidati koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat.

Proces izboraje sledeći:

Кomisija sastavljena od predstavnika opština i NVO CPT će odabrati do 75 diplomiranih studenata iz redova nevećinskih zajednica koji će biti deo programa stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou. Proces odabira kandidata će biti transparentan i otvoren za javnost, dok će na intervjue biti pozvani samo kadidati koji ispunjavaju sve uslove konkursa. Prednost pri odabiru će imati diplomirani studenti akademskih studija koji su stekli više stepene akademskog obrazovanja. Najmanje 20% primljenih stažista će biti pripadnici drugih nevećinskih zajednica u opštinama u kojima se projekat sprovodi. 

Opšti uslovi za prijavljivanje na konkurs:
•    da budu diplomirani studenti akademskih ili specijalističkih studija; 
•    da nisu stariji od 35 godina;
•    da poseduju važeću kosovsku ličnu kartu; 
•    da nisu u radnom odnosu.

Neophodni dokumenti za prijavu na konkurs
1. E - formular za prijavu; 
2. Skenirana fotokopija važeće kosovske lične karte/pasoša;
3. Skenirana fotokopija diplome;
4. Skenirano motivaciono pismo (u kojem kandidat objašnjava zašto želi da se prijavi na konkurs i zbog čega smatra da je on najbolji kandidat za ovaj program), ne duže od jedne strane A4.
5. Skenirani dokazi o pohađanju kurseva i treninga (ako ih ima);
6. Skenirana pismena preporuka od osobe koja Vas poznaje, a sa kojom niste u srodstvu i koja nije u sukobu interesa u vezi sa ovim programom.

Sva neophodna dokumenta se podnose isključivo u elektronskoj formi. Nepotpuna dokumentacija i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana. 

U roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa, komisija će razmotriti podnete prijave i obavestiti kandidate koji su ušli u uži krug. 

U zavisnosti od situacije sa pandemijom, postoji mogućnost da će kandidati koji su ušli u uži krug pristupiti polaganju pismenih testova i biti intervjuisani putem Skajpa, Vibera ili bilo koje onlajn platforme koju kandidat poseduje. 

CPT će delovati u skladu sa svim bezbednosnim preporukama nadležnih zdravstvenih organa, tako da će ne samo postupak selekcije i testiranja, već i kompletan program biti usklađen sa trenutnom zdravstvenom situacijom uz potpunu primenu i poštovanje svih neophodnih propisanih zaštitnih mera.

Кomisija će nakon intervjua sa kandidatima pripremiti rang listu potencijalnih stažista koja će biti objavljena isključivo na veb sajtovima svih opština (ukoliko je to moguće), kao i na sajtu www.ngocpt.org i to će biti jedini način obaveštenja potencijalnim kandidatima o rezultatima konkursa.

E - formular za prijavu se može naći na veb sajtovima opština, kao i na veb sajtu http://ngocpt.org/2020/04/01/tstaziranje/.

Rok za prijavu počinje od datuma objavljivanja, 01.04.2020. i trajaće 28 (dvadesetosam) dana, do 28.04.2020. u 16 časova.

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoja dokumenta isključivo na imejl-adresu: cpt.staziranje@gmail.com sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE“.

Napomena: Obavezno dostaviti broj telefona kandidata, radi brže komunikacije u vezi sa onlajn testovima i intervjuima.


Tagovi: NVOGračanica

Povezane vesti
Najčitanije


08:19, 24.05.2020


Najnovije