PIO Fond: Otvoren poziv za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije otvorio je poziv za besplatan boravak penzionera u banjama. Poziv je otvoren od danas, a zaključno sa 2. martom 2023. godine. Članstvo u ...
Image

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara.

Pravo da se prijave imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 37.809 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti: penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021. i 2022. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju; raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije Kosova i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije KiM-a, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija/Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Obrasci, kao i spisak ustovano koje su dostupne po filijalama dostupni su OVDE. 


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.