Podignuta optužnica u slučaju Brezovica 1

Odeljenje za teška krivična dela Osnovnog tužilaštva u Uroševcu podiglo je optužnicu protiv 12 lica okrivljenih u predmetu "Brezovica 1".
Image

Prema optužnici ovog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je okrivljeni B.N, kao službeno lice (predsednik opštine Štrpce), zloupotrebio službeni položaj u cilju pribavljanja novčane koristi, omogućavajući izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju u Nacionalnom parku „Šara“, u trećoj i drugoj vikend zoni na Brezovici i u tom slučaju počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 422 stav 1 KZRK. Takođe, postoji osnovana sumnja da je B.N. počinio i krivično delo primanje mita iz člana 428 stav 2, ostvarivanje uticaja iz člana 431. stav 1, kao i krivično delo neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja iz člana 366 stav 1.

Za okrivljenog D.R. postoji osnovana sumnja da je 2016. godine, kao službeno lice (direktor Direkcije za urbanizam u opštini Štrpce), zloupotrebio službene dužnosti u cilju sticanja finansijske koristi i izvršio krivično delo zloupotreba službene dužnosti ili ovlašćenja iz člana 422 stav 1 sa članom 2 podstav 2.2. Prema navodima, postoji sumnja da je isto lice na osnovu činjenice izvršilo i krivično delo primanje mita iz člana 428 stav 2 i neovlašćeno posedovanje, kontrola ili posedovanje oružja iz člana 366 stav 1.

Za okrivljene D.R, H.B, i D.M. postoji osnovana sumnja da počev od 2013. do 21. decembra 2021. godine, u saradnji, kao službena lica, prvi direktor Odeljenja za urbanizam, dok su drugotuženi i trećetuženi inspektori u Odeljenju za urbanizam (sada Uprava Inspektorata u Opštini Štrpce), nisu vršili svoje službene dužnosti, u skladu sa članom 24 Zakona o životnoj sredini, vodama, prirodi, uređenju prostora i građevinskoj inspekciji br.04/L-175, na način da su dozvolili gradnju bez dozvole, kako bi ostvarili finansijsku korist za sebe i time izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja službenog lica ili ovlašćenja iz člana 422 stav 1 u vezi sa stavom 2 podstav 2.2 KZRK.

Takođe, protiv istih postoji osnovana sumnja da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo primanje mita iz člana 428 stav 3 u vezi sa članom 31 KZRK.

U odnosu na okrivljenog S.M, postoji osnovana sumnja da je od početka 2010. do kraja 2014. godine, kao službeno lice (načelnik Uprave za katastar u Opštini Štrpce i poslanik Skupštine Kosova), direktno tražio i primao novac za sebe da postupi suprotno službenoj dužnosti i izvršio krivično delo primanje mita iz člana 428 stav 2 KZRK. Za istu osobu, prema navodima, postoji i osnovana sumnja da je počinio krivično delo ostvarivanje uticaja iz člana 431 stav 1 – držanje u vlasništvu, kontrola ili neovlašćeno posedovanje oružja iz člana 366 stav 1.

Za okrivljenog A.C. postoji osnovana sumnja da je tokom 2016. i 2017. godine, kao službeno lice (generalni sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u Prištini), zloupotrebio službene dužnosti u cilju sticanja finansijske koristi za druge bi tako izvršio krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja službenog lica iz člana 422. st. 1 u vezi sa stavom 2 podstav 2.2 KZRK.

Za isto lice postoji sumnja da je počinilo i krivično delo zadržavanje u vlasništvu, kontrola ili neovlašćeno držanje oružja iz člana 366. st. 1.

Za okrivljenog B.H. postoji osnovana sumnja da od početka 2013. do 20. decembra 2021. godine, kao službeno lice (glavni inspektor u MSPP), nije vršio svoje dužnosti službenog lica, u skladu sa članom 7. Inspekcije za životnu sredinu, vode, prirodu, prostorno planiranje i izgradnju br. 04/L-175, na način da nije preduzeo pravno-izvršne radnje da zabrani izgradnju vikendica i hotela u Nacionalnom parku „Šara“ vikend zona Brezovica, iako je bio svestan da se objekti koriste bez ekoloških saglasnosti i u blizini reke, kao i neke građevine u drugom delu Nacionalnog parka, čime je počinio krivično delo zloupotreba položaja ili službenog ovlašćenja iz člana 422. st. 1 u vezi sa stavom 2 podstav 2.2 KZRK.

Za istu osobu postoji osnovana sumnja da je izvršio i krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 414 stav 1 KZRK.

Za okrivljenog M.H. postoji osnovana sumnja da od početka 2013. pa do kraja 2020. godine, kao službeno lice (načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine i voda u MSPP), nije ispunjavao službene dužnosti u skladu sa članom 8. Zakona za Inspekciju za životnu sredinu, vodu, prirodu, prostorno planiranje i građevinsku inspekciju 04/L-175, u cilju pribavljanja novčane koristi drugome i ovim počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 422. st. 1 sa članom 2 podstav 2.2.

Za okrivljenog H.A. postoji osnovana sumnja da je od početka 2014. do 2016. godine, kao fizičko lice, posredno davao novac službenom licu za postupanje suprotno službenoj dužnosti i izvršio krivično delo davanje i podmićivanje iz člana 429 stav 3 KZRK. Za isto lice postoji osnovana sumnja da je takođe izvršio krivično delo ostvarivanje uticaja iz člana 431 stav 2 KZRK.

U odnosu na okrivljenog S.S. postoji osnovana sumnja da je 2016. godine pomogao okrivljenom B.N. u izvršenju krivičnog dela primanje mita iz člana 428. stav 2 KZRK sa ciljem da postupi suprotno službenim dužnostima, čime je počinio krivično delo primanje mita u pomoći iz člana 428. stav 2 iz člana 33.

Za J.K. se, prema navodima Tužilaštva, osnovano sumnja da je 2016. pomagao okrivljenom B.N. u izvršenju krivičnog dela primanje mita sa umišljajem kako bi postupao suprotno službenoj dužnosti, čime je počinio krivično delo primanje mita za pomoć iz člana 428 stav 2 u vezi sa članom 33 KZRK.

Za R.B. postoji osnovana sumnja da je od početka 2013. do 21. decembra 2021. godine, kao službeno lice (šef kabineta u Direkciji za urbanizam u opštini Štrpce), zloupotrebio službeni položaj u cilju sticanja materijalne koristi za sebe i ovim izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenje iz člana 422 stav 1 u vezi sa stavom 2 podstav 2.2 KZRK. Takođe, postoji sumnja da je isto lice izvršilo i krivično delo primanje mita iz člana 428 stav 2 KZRK.

Tužilac u predmetu Rasim Maljoku je povodom ove optužnice predložio da se okrivljeni proglase krivima i kazne po zakonu za krivična dela koja im se stavljaju se na teret.

Kim


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.