15:54, 22.05.2020Izvor: Radio Kontakt Plus

Pokrenuta akcija “Da pružimo šansu maloletnicima”Ombudsman, UNICEF na Kosovu i Koalicija organizacija za zaštitu dece, pozivaju nadležne organe da razmotre prevremeno puštanje na slobodu, zamenu vaspitnih mera alternativnim merama, uslovno puštanje na slobodu ili pomilovanje maloletnika, u sklopu akcije “Da pružimo šansu maloletnicima”.

pokrenuta-akcija-da-pruzimo-sansu-maloletnicima

quinnanlaw.com

„Sve maloletne osobe, uključujući i one čija je sloboda ograničena, uživaju svoja osnovna prava. Konvencija o pravima deteta je jedna od najuniverzalnijih međunarodnih instrumenata. I pored toga što Kosovo nije potpisnik ove Konvencije, ona je uključena u kosovsko zakonodavstvo”, podseća se u saopštenju Ombudsmana.

Takođe se ukazuje da ograničenje slobode u zatvorskoj ili obrazovnoj ustanovi, jeste odgovor sa stanovišta javnosti koja želi da se zaštiti i bude bezbedna, međutim, ovo pitanje treba sagledati iz perspektive dečjih prava.

“Ako biste proverili dosijee osuđenih maloletnika, u većini slučajeva mogli biste da nađete razloge koji su ih podstakli na delinkvenciju, pošto institucije i zajednica nisu uspeli da im pomognu. Maloletnici su ljudska bića koja treba poštovati, bez obzira na krivična dela koja su počinili”, dodaje se u saopštenju.

Društvo treba da se usredsredi na potencijal i sposobnost maloletnika da postanu korisni i vredni članovi društva, poručuju iz Ombudsmana, dodajući da je to moguće postići samo ukoliko ograničenje slobode bude krajnje sredstvo.

“Ograničenje slobode treba da posluži kako bi se osuđeni maloletnici obrazovali i pripremili za integraciju u društvo”, poručuje se u saopštenju.

Na osnovu prava maloletnika i principa “najboljeg interesa”, a imajući u vidu i pandemiju korona virusa, sve gorenavedeno treba sprovoditi u praksi i ne tretirati ih kao kategoriju lica sa poteškoćama u razvoju, a sve u cilju zaštite zdravlja i života maloletnika.

Potpisnici saopštenja navode i da su pokrenute sledeće inicijative:

• postavljanje moratorijuma za neslanje maloletnika u pritvorske centre;

• osloboditi sve maloletnike koji su trenutno u pritvoru ili pod bilo kojom kaznenom merom, s tim da je njihovo puštanje na slobodu sigurno;

• omogućiti alternative prema institucionalnim merama i stavljanje maloletnika pod porodičnu brigu ili starateljstvo i

• zaštita zdravlja, dobrobit i obezbeđivanje rehabilitacije svakog maloletnika koji mora da nastavi sa idržavanjem kazne.


Tagovi: Deca

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije