Srpska demokratija o novim saobraćajnim tablama na severu: Kosovska vlada krši sopstveni ustav

Navodi ova politička partija
Image
Foto: Srpska demokratija

„Kosovska vlada nastavlja svoju borbu protiv srpskog identiteta na Kosovu, teško kršeći sopstveni ustav i zakone koji Srbe navodno od toga štite“, saopšteno je iz Srpske demokratije u vezi sa postavljanjem novih tabli na severu Kosova sa imenima mesta ispisanim prvo na albanskom, a potom i srpskom jeziku.

Dodaju da je to pokušaj da se u većinski srpskim sredinama nametne albanski jezik kao primarni, „iako su po ustavu i zakonu, albanski i srpski potpuno jednaki“.

„Na delu imamo agresivne pokušaje asimilacije i pokušaj potčinjavanja srpskog identiteta, i to od strane institucija koje bi trebalo da se protiv toga bore“, ističu iz ove političke partije.

U nastavku se pozivaju na kosovski ustav, Zakon o upotrebi jezika i Zakon o zaštiti zajednica i njihovih pripadnika i članove za koje tvrde da su ovim činom narušeni:

Ustav Kosova

Član 59 – Prava zajednica i njihovih pripadnika

Pripadnici zajednica imaju pravo, pojedinačno ili u okviru zajednice da:

-koriste i ističu simbole zajednice, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima

-koriste lokalne nazive, nazive ulica i drugih topografskih oznaka koje odražavaju i uzimaju u obzir multietnički i multijezički karakter date oblasti;

Zakon o upotrebi jezika

2.1. Albanski i Srpski i njihovi alfabeti su službeni jezici na Kosovu i imaju ravnopravan status u kosovskim institucijama.

9.2. Zvanični znaci koji označavaju ili uključuju, imena opština, sela, ulica i ostalih javnih mesta biće označena na zvaničnom jeziku i na jezicima zajednica koje imaju status zvaničnog jezika u opštini

Zakon o zaštiti zajednica i njihovih pripadnika

2.1. Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da slobodno održavaju, izražavaju i razvijaju svoju kulturu i identitet, kao i da čuvaju i učvršćuju suštinske elemente svog identiteta, odnosno svoju veru, jezik, tradiciju i kulturno nasleđe.

2.3. Mere koje imaju za cilj da promene strukturu stanovništva u oblastima koja su nastanjena pripadnicima zajednica na njihov uštrb su zabranjene. Kosovo će zaštititi pripadnike zajednica od politike i praksi koje imaju za cilj, ili imaju efekat, asimilaciju protiv njihove volje.

3.2 Republika Kosova preduzima sve potrebne mere da bi zaštitila osobe koje su predmet pretnji ili zastrašivanja, neprijateljstva ili nasilja koje proističe iz njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta.

4.7 U oblastima u kojima pripadnici zajednice predstavljaju dovoljan deo stanovništva, tradicionalni lokalni nazivi, nazivi ulica i ostale topografske oznake će biti prikazani na jeziku dotične nevećinske zajednice. Ovo će biti uređeno Zakonom o upotrebi jezika.

U svom saopštenju zatražili su i hitnu reakciju nadležnih institucija i međunarodne zajednice.

Kosovsko ministarstvo infrastrukture danas je započelo sa postavljanjem saobraćajnih tabli sa nazivima mesta na severu Kosova. Na njima su imena mesta ispisana na dva jezika, prvo na albanskom, pa na srpskom.

Postavljaju se dvojezične table mesta na severu Kosova, prvo albanski, uklonjena ćirilica


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.