Sunjog: Moramo da osnažimo žene i angažujemo ih kao aktivne agente mira

Ambasador Evropske unije u Prištini, Tomaš Sunjog, podsetio je na to da se danas obeležava 22. godišnjica od usvajanja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom ...
Image

Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomaš Sunjog, tim povodom se osvrnuo na pristup EU holističkom angažovanju žena u miru i bezbednosti, ali i na to šta EU po ovom pitanju radi na Kosovu uz poruku: moramo da osnažimo žene i angažujemo ih kao aktivne agente mira.

Op-ed Tomaša Sunjoga prenosimo u celosti:

„Pre dva vikenda smo bili svedoci organizovanja prvog izdanja Foruma o ženama, miru i bezbednosti (WPS) na inicijativu predsednice Kosova, Vjose Osmani. Bio je to važan događaj i za Kosovo i za EU, jer je pokazao posvećenost Kosova ka podizanju svesti o potrebi aktivnog uključivanja žena u mirovne procese i ka usklađivanju politika sa obavezama koje je Evropske unija preuzela u polju rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, a koje su uključene u sve aktivnosti i politike EU-a.  

Bila nam je čast da podržimo događaj, u saradnji sa UNDP-om, kroz panel diskusiju o potrebi ekonomskog osnaživanja žena kako bi bolje odgovorile na negativne efekte klimatskih promena na globalnu ekonomiju i doprinele oporavku kroz preduzeća koja vode žene. 

Ovo pominjem, jer je Rezolucija SB UN-a proširila obim tradicionalne bezbednosne politike fokusirajući se ne samo na potrebu zaštite žena i devojaka od nasilja u sukobu, već među ostalima i na pravo žena da učestvuju u procesima donošenja odluka i ekonomskom razvoju. 

Nadovezujući se na ovu Rezoluciju, potreba za potpunim, pravičnim i ravnopravnim učešćem žena u održavanju i unapređenju mira i bezbednosti odražena je u Zaključcima Saveta Evropske unije iz decembra 2018. godine kojim se usvaja strateški pristup EU-a ka ženama, miru i bezbednosti kroz ambiciozan Program koji se sprovodi kroz trenutni WPS akcioni plan EU-a koji je validan do 2024. godine. 

Ovaj Akcioni plan identifikuje ciljeve prevencije, zaštite, pomoći i oporavka, kao i tri sveobuhvatna i unakrsna principa učešća, rodne ravnopravnosti i vođenja primerom. 

Vredno je pomenuti i dodatni dokument, koji kao jedan od ključnih ciljeva ima implementaciju Programa WPS, a to je Akcioni plan EU za rodnu ravnopravnost III (GAP III) za 2021-2025, koji poziva na i promoviše rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena kroz sve spoljne akcije Evropske unije uključujući i na Kosovu.

U tom smislu, EU Plan implementacije na lokalnom nivou (CLIP) za GAP III za Kosovo pruža jasne smernice za sve lokalne akcije EU-a o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. To je detaljan pregled merljivih i ambicioznih ciljeva, kao što su sloboda od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja, promocija socio-ekonomskog osnaživanja žena i devojčica i njihovog ravnopravnog političkog učešća i liderstva, i poslednje, ali ne manje važno, povećano učešće žena i devojaka u zelenoj tranziciji i digitalizaciji. 

Svi ovi dokumenti idu ruku pod ruku sa kosovskim pravnim i političkim opredeljenjima za rodnu ravnopravnost i to mi daje nadu da svako ovde, bez obzira na pol ili seksualno opredeljenje, može da uživa svoja prava i slobode. 

Prvi kosovski akcioni plan o ženama, miru i bezbednosti je usvojen već 2013. godine, a najnoviji kosovski program za rodnu ravnopravnost pokriva period 2020-2024. Ovi vodiči se u velikoj meri zasnivaju na kosovskom Zakonu o ravnopravnosti polova i Zakonu o zaštiti od diskriminacije, koji zajedno imaju za cilj da poboljšaju opšti položaj žena u društvu i njihovo pravo da aktivno učestvuju u političkom, ekonomskom i društvenom životu Kosova. 

Stavljajući zajedno posvećenost EU i Kosova u sprovođenju Programa za žene, mir i bezbednost, tokom poslednjih pet godina, EU na Kosovu je sprovela brojne akcije i projekte koji imaju za cilj povećanje i jačanje uloge žena u javnom životu. 

U okviru svog političkog dijaloga, EU na Kosovu se redovno angažuje sa kosovskim vlastima na sprovođenju međunarodnih i nacionalnih zakonskih obaveza, uključujući one o ženama, miru i bezbednosti, a mi dalje podržavamo ovaj dijalog kroz projekte koji imaju za cilj da povećaju učešće žena u javnom i političkom životu na centralnom nivou, dok na terenu radimo sa ženama liderima iz svih zajednica i podržavamo njihovu obuku i jačanje, kao i njihove inicijative na lokalnom nivou. 

Dalje, podržavajući ženski aktivizam i ekonomsko osnaživanje, promovisali smo zakonodavstvo i finansirali projekte koji unapređuju ekonomsko jačanje žena i njihovo potpuno uključivanje na tržište rada, a sprovodili smo i aktivnosti koje promovišu žene kao liderke. 

Smatramo da su ženske perspektive ključne u dijalogu Beograda i Prištine. Od samog početka, žene sa obe strane su aktivno uključene u dijalog na svim nivoima. One su dale i daju suštinski doprinos sa različitih rukovodećih pozicija i njihov uticaj stalno raste. Uvažavajući suštinsku ulogu žena u miru i pomirenju, nastavićemo da radimo i interno sa stranama na zalaganju za pravednu zastupljenost i jače uključivanje ženskih perspektiva i iskustava na svim nivoima – nešto što je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograd- Priština i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčák, potvrdio učestvujući na Forumu.

Pored toga, želim da naglasim da smo, radeći zajedno sa našim nacionalnim i međunarodnim partnerima, preduzeli terenske aktivnosti i kampanje edukacije mladića i dečaka o rodnoj ravnopravnosti i uključili ih u aktivnosti koje dovode u pitanje rodne stereotipe, što je od suštinskog značaja za negovanje društava u kojima se čuva mir.
 
I na kraju, ali ne i manje važno, želim da napomenem da EULEX, kao misija zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU na Kosovu, između ostalog, takođe pruža neophodnu pravnu pomoć kosovskim institucijama u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u skladu sa svojim mandatom. 

Sumirajući ovo, na 22. godišnjicu WPS Programa, ovaj članak zaključujem izjavom čvrstog uverenja da je Program univerzalna i da ga svi moraju primeniti, kako EU tako i Kosovo, i da se obaveze uključene u strategiji EU za WPS moraju poštovati i dosledno slediti u kontekstu bilateralne saradnje i na međunarodnom nivou. 

Želim da vas uverim da će EU nastaviti da podržava Kosovo u ovom pogledu, kao i u mnogim drugim oblastima, i još jednom ponavljam svoju poruku: Moramo da osnažimo žene i angažujemo ih kao aktivne agente mira“, naveo je ambasador EU u Prištini, Tomaš Sunjog.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.