Kurti: Prioriteti punopravno članstvo u SE, infrastruktura, odbrana… 

Kosovski premijer Aljbin Kurti govorio je danas o prioritetima vlade u ovoj godini, istakavši da je među njima završetak starih infrastrukturnih projekata.
Image
Foto: Vlada Kosova

Kurti je među prioritetima u 2024. godini naveo ulaganja u putnu infrastrukturu, reformu penzijskog fonda i pravosuđa, ulaganja u MUP, povećanje odbrambenih kapaciteta KBS i drugo.

Putna infrastruktura

Što se tiče putne infrastrukture, 2024. će biti godina završetka nekih starih projekata i početka nekih novih. Očekuje se da će autoput Priština-Gnjilane i putevi Priština-Podujevo, Priština-Mitrovica, Dolc-Đakovica i Glogovac – Srbica biti završeni ove godine. Paralelno, počeće radovi na autoputu Bresalc-Bela Zemlja, na putu Kijevo-Zahać, na putu od autoputa „Ibrahim Rugova“ do ulaza u putni tunel Prizren-Tetovo i na putu za Glogovac.

Železnica

Što se tiče železničke infrastrukture, ove godine se očekuje izrada glavnih projekata železničkih linija Priština-Peć i Klina-Prizren, kao i završetak studije izvodljivosti i idejnog projekta železničke pruge Priština-Drač. U međuvremenu, danas popodne, zajedno sa ministrom za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, Liburnom Aliuom, učestvovaćemo na zvaničnoj ceremoniji nakon otvaranja vazdušnih koridora sa Republikom Albanijom, za njega i njegovo ministarstvo, ove godine će biti prioritet otvaranje vazdušnih koridora i sa Crnom Gorom.

Penzijska reforma

Ministarstvo Rada, finansija i transfera, nastaviće sa penzijskom reformom ove godine. Podsećamo da smo prošle godine kreirali Delimični doprinosni penzijski plan za penzionere koji su tokom 90-ih godina bili isključeni sa posla usled nasilnih mera tog vremena. U međuvremenu, prioritet će imati i proces fiskalizacije, kroz koji ćemo povećati formalizaciju privrede, kao i reforme u javnim nabavkama, kako bismo povećali transparentnost i efikasnost javne potrošnje.

Tržište

Za Ministarstvo Industrije, preduzetništva i trgovine, prioritetno zalaganje biće unapređenje okruženja za poslovanje kroz bolje usluge za preduzeća, zaštitu industrijske svojine i pojačan nadzor tržišta. Ubrzanje digitalne transformacije i inovacija u malim i srednjim preduzećima i start-ap-ovima kroz politike promocije inovacija i razvoja industrije ka proizvodima i uslugama sa dodatnom vrednošću takođe će biti prioriteti ministarstva.

Trepča

Godine 2023. godine otvorili smo prvu solarnu aukciju kapaciteta 100 megavata (MV). Ove godine među glavnim planovima Ministarstva Privrede i naše Vlade u oblasti energetike je pokretanje aukcije vetra, snage 150 MV u dva lota od 75 MV. Istovremeno, posebnu pažnju posvetićemo Trepči i tamošnjim investicijama.

Reforma pravosuđa

Reforma pravosuđa je prioritet vlade i vladajućeg programa, pa će i dalje biti prioritet Ministarstva pravde. Veting je na putu, posle presude Ustavnog Suda na kraju godine koja je iza nas. Ovaj proces, osim što je obećanje, je neophodnost koja nam se svakodnevno dokazuje. Osim toga, kako  čekamo već 11 meseci na odluku Ustavnog suda o Zakonu o državnom birou za oduzimanje neopravdane imovine, mi ćemo se ove godine boriti protiv korupcije kroz osnivanje Zavoda za građansku konfiskaciju i operacionalizaciju radne grupe za borbu protiv korupcije i zajedničkih istražnih timova. Adresiranje  zločina počinjenih tokom rata kao još jedan naš prioritet, nastaviće se sa operacionalizacijom Instituta za zločine počinjene tokom rata na Kosovu, ali takođe i finalizacijom i usvajanjem Strategije za tranzicionu pravdu. Paralelno, Ministarstvo pravde će se fokusirati i na rešavanje problema nasilja u porodici i unapređenje socijalnih i porodičnih usluga, između ostalog kroz različite podzakonske akte, sprovođenje mere za zapošljavanje žrtava nasilja i održivu finansijsku podršku skloništima i nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne i porodične usluge.

Vojska

Odbrambeni budžet je 2023. godine bio najviši ikada, preko 200 miliona evra, ili više od 2% bruto domaćeg proizvoda, što je kriterijum NATO-a. Povećali smo broj vojnika. Ulaganja i u naoružanje takođe. Opremili smo vojsku i borbenim dronom Bayraktar. Sada ove godine, u skladu sa usvajanjem budžeta krajem prošle godine, povećanje odbrambenih kapaciteta biće prvi prioritet Ministarstva Odbrane. Za dobar početak godine, početkom ove godine dobili smo potvrdu od američkog Stejt Departmenta da su prihvatili naš zahtev za nabavku protivoklopnog raketnog sistema „Javelin”. Tokom godine, pored novih nabavki i drugih investicija, međunarodna saradnja sa prijateljima, partnerima i saveznicima biće prioritet  u oblasti odbrane.

MUP

Prošla godina je bila izazovna, ali uspešna u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje ima najviši budžet ikada, ove godine će kao prioritet imati povećanje infrastrukturnih kapaciteta, povećanje ljudskih kapaciteta i ulaganja u operativno opremanje Kosovske policije. Dok u okviru javne administracije koju takođe pokriva ovo ministarstvo, cilj je da se kompletira okvir podzakonskih akata Zakona o javnim službenicima i Integraciji digitalizovanih usluga na E-Kosovu.

Poljoprivreda

Za poljoprivrednike i fermere, 2023. godine imali smo  najviši budžet ikada takođe, sa preko 100 miliona evra. U novu godinu smo krenuli bez obaveza i dugova prema njima. Početkom januara smo predstavili Program Direktnih Plaćanja za 2024. kojim ćemo podržati 28 podsektora i poljoprivrednih kultura. Njegova implementacija biće jedan od glavnih prioriteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, zajedno sa još dva prioriteta, onaj o implementaciji Programa ruralnog razvoja i procesa akreditacije za Instrument pre-članske pomoći (IPARD) Evropske Unije, gde smo obezbedili 7 miliona evra. U prvom delu godine očekuje se početak realizacije projekta za agroturizam, ekoturizam i ruralni razvoj, uz direktnu podršku Vlade Nemačke u iznosu od 20,2 miliona evra.

Sport

Uspešna kandidatura Kosova za domaćina Mediteranskih igara 2030. bila je glavna vest prošle godine, ne samo za sport. Ove godine među glavnim ciljevima Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta su posebni zakon, organizacioni komitet i master-plan za doček 26 zemalja u 23 discipline, hiljade sportista i desetine hiljada turista, sa preko 250 miliona evra ulaganja. Petogodišnjim planom za fudbalsku infrastrukturu, ove godine prioritet su fudbalski stadioni u glavnim centrima i početak procedure za nacionalni stadion. U međuvremenu, predviđeno je više od 17 miliona evra direktne podrške kulturi, kulturnom nasleđu, omladini i sportu. Podržavamo sportske saveze, festivale i međunarodna takmičenja, autore i knjige, otkup umetničkih dela.

Kultura

Ministarstvo Kulture će takođe vredno raditi na konsolidaciji kulturne infrastrukture. Ove godine počinje renoviranje zgradE Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke, Narodnog muzeja i Narodne galerije. Kulturno nasleđe će i dalje ostati visoki prioritet za Ministarstvo Kulture. Nastavićemo da brinemo o našim nevećinskim zajednicama. Ministarstvo za Zajednice i Povratak biće posvećeno povratku, reintegraciji, integraciji i obezbeđivanju održivih mogućnosti naseljavanja raseljenih lica i dobrovoljnih povratnika iz nevećinskih zajednica. Takođe će se starati o poboljšanju njihovog blagostanja obezbeđivanjem jednakih mogućnosti za zapošljavanje, socijalne usluge, zaštitu, obrazovanje i kulturu, proporcionalnu zastupljenosti i u javnoj upravi. U međuvremenu, Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave nastaviće sa finansiranjem izgradnje i renoviranja kuća nevećinskih zajednica u opštinama kroz isti program koji smo počeli da realizujemo prošle godine, pored zalaganja za digitalizaciju što više elektronskih usluga,  kroz platformu e-Opština, kao dva njena prioriteta za ovu godinu.

Punopravno članstvo u Savet Evrope

S obzirom da smo već uspešno prošli prvu fazu članstva u Savetu Evrope, punopravno članstvo u ovoj organizaciji ostaje jedan od osnovnih ciljeva spoljne politike, odnosno Ministarstva Spoljnih Poslova i Dijaspore, za ovu godinu. Dok će se nastaviti kupovina novih zgrada za naša diplomatska predstavništva, pored planiranja donošenja tri veoma važna zakona: prvi Zakon o dijaspori; drugi Zakon o  državnom protokolu; i treći Zakon o službi u inostranstvu, kao i regrutovanje novih diplomata za jačanje naše diplomatije širom sveta. 2024. godina je počela na najbolji način. Nakon stupanja na snagu liberalizacije viza, priznavanja pasoša od Španije, i ukaza za otvaranje Specijalne misije Kosova pri Svetoj Stolici u Vatikanu, juče su dobili i zvanično obaveštenje da  od 22. februara, naši građani će moći da putuju bez viza čak i u Ujedinjene Arapske Emirate. Sve to jača naš međunarodni subjektivitet, koji je, osim što je bio prioritet ove godine, bio i jeste programski prioritet naše spoljne politike.

Obrazovanje

U sektoru obrazovanja, za ovu godinu ćemo se fokusirati na povećanje inkluzije i jednak pristup obrazovanju u ranom detinjstvu i obezbeđivanje tehnološke opreme i digitalizaciju u preduniverzitetskom obrazovanju. Istovremeno, prioritet za Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija biće podizanje kvaliteta preduniverzitetskog obrazovanja kroz konsolidaciju mehanizama za obezbeđenje kvaliteta, mernih instrumenata i povećanje broja inspektora, kao i povezivanje obrazovanja sa tržištem rada proširivši ga u okviru dualnog obrazovanja, koje već ima ukupno 12 profila, koji se realizuju u 21 školi, u 14 opština Kosova.

Zdravstvo

U zdravstvu prioritet će imati ulaganja u savremenu i infrastrukturnu opremu, dodavanje usluga u javne zdravstvene ustanove, zdravstveni informacioni sistem. Prošle godine smo dodali neke nove usluge kao što je inhalaciona sedacija u stomatologiji; endoskopski ultrazvuk; besplatna usluga rekonstrukcije dojke za obolele od raka i dijagnostika retinopatije kod prevremeno rođenih beba novom opremom na Klinici za oftalmologiju. Od prošle nedelje, po prvi put, počelo je pružanje usluge zubnih implanata u Univerzitetskom stomatološkom centru Kosova. Nove ovakve usluge obezbeđuju stabilnost javnim zdravstvenim ustanovama, a građanima pružaju kvalitetne usluge po pristupačnoj ceni.

Regionalni razvoj

Ministarstvo Regionalnog razvoja ove godine će se fokusirati na zaokruživanje zakonskog okvira i operacionalizaciju mehanizama za regionalni razvoj i povećanje nivoa društveno-ekonomskog razvoja. Ovo će biti urađeno kroz izradu programa ravnomernog regionalnog razvoja i studije izvodljivosti za regione u razvoju kako bi se identifikovale strateške investicije sa regionalnim socio-ekonomskim uticajem, rekao je Kurti.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.