Stupile na snagu nove izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Nove izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u slučaju smrti osiguranika stupile na snagu.
Image
Foto: Facebook/Fond PIO

Od 1. januara 2024. godine počele su da se primenjuju izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 15. septembra 2023. godine, saopšteno je na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ove izmene podrazumevaju da u slučaju smrti korisnika prava, iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro.

To znači da će Fond PIO za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara 2024. godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo, navodi se u saopštenju Fonda.

U skladu sa ovom izmenom, porodična penzija ostvarena po smrti korisnika penzije, isplaćuje se najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika.

Pravo na porodičnu penziju će se utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika, pod uslovom da korisnik porodične penzije nije u tom periodu u osiguranju. Na primer, ako je smrt nastupila 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju pripada najranije od 1. aprila 2024. godine.

„Kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava. Ukoliko je zahtev podnet po isteku tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest meseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahteva“, navodi se u sopštenju.

Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se, shodno Zakonu, ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je korisniku prestalo pravo na penziju, saopšteno je.

Ako je smrt člana porodice – osiguranika, primera radi, nastupila 15. marta 2024. godine, novi iznos porodične penzije pripada od 16. marta 2024. godine.

Obračun više isplaćenih iznosa penzija nakon smrti korisnika porodične penzije vršiće se u skladu sa rešenjem kojim je utvrđen nov iznos porodične penzije. Prema navedenom primeru  više isplaćeni iznosi penzija obračunaće se od 16. marta 2024. godine, naveli su iz PIO.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.