Radosavljević: „Strategija za tranzicionu pravdu“ – izrugivanje principima tranzicione pravde

Direktorica Nove društvene inicijative (NSI) Jovana Radosavljević upozorila je danas na potencijalne zloupotrebe kosovske vlade u vezi sa usvojenom Strategijom za tranzicionu pravdu.
Image
FOTO: Fejsbuk, Jovana Radosavljević

Radosavljević je podsetila da je Vlada Kosova 13. juna 2024. godine usvojila Strategiju za tranzicionu pravdu, objavljenu na zvaničnom sajtu 27. juna 2024. a Ministarstvo pravde je 3. jula 2024. održalo donatorsku konferenciju.

S obzirom na aktivno učešće Nove društvene inicijative u ovom procesu i naše uloge u radnoj grupi koja je pripremila ovaj dokument, smatramo da je važno istaknuti potencijalne zloupotrebe u vezi sa dokumentom i procesom od strane Ministarstva pravde i Vlade Kosova, navela je Radosavljević u objavi na Fejsbuku.

“Prvo, važno je naglasiti da dokument koji je pripremilo Ministarstvo pravde ne odražava principe na koje se poziva, posebno pristup usredsređen na žrtve i inkluzivnost. Dokument ima nekoliko značajnih nedostataka, od kojih je najočitiji njegova etnocentrična perspektiva – fokusira se isključivo na stradanje jedne etničke zajednice, potpuno zanemarujući iskustva i patnje drugih etničkih grupa. Štaviše, druge zajednice se uopšte ne pominju u dokumentu”, smatra ona.

Pristrasnost je evidentna u odabranom vremenskom okviru u kojem se adresiraju kršenja ljudskih prava u okviru Strategije, koji se proteže od 1989. do 2000. godine, navodi direktorica NSI i dodaje da ovaj period ignoriše posleratne zločine i masovna kršenja ljudskih prava, koja su prvenstveno pogađala pripadnike nevećinskih zajednica.

“Takođe, čini se da je Ministarstvo odustalo od koncepta pomirenja, pošto se termin „pomirenje“ pominje samo jednom, u kontekstu promovisanja društvene kohezije među mladima iz svih zajednica na Kosovu. Ovaj nedostatak naglaska na pomirenju dodatno podriva navedene ciljeve i principe na koje se poziva ovaj document”, ističe ona.

Zabrinjava jednostranost i isključivost ovog dokumenta, posebno u pogledu promocije i upotrebe termina „kolektivno pamćenje“, smatra Radosavljević i dodaje da u ovom kontekstu, termin poprima iskrivljeno značenje, služeći svrhama suprotnim njegovoj nameni.

“Pored potpunog ignorisanja zločina koje je počinila OVK, čije su žrtve pripadnici srpske i drugih nevećinskih zajednica, ali i pripadnici albanske zajednice, strategija uvodi nove, kontroverzne kategorije žrtava. Iako ovaj dokument sadrži brojne nedostatke, želimo da istaknemo one najznačajnije koji donetu strategiju čine nedostojnom naziva „Strategija za tranzicionu pravdu“. Tačnije, ovaj dokument se može smatrati političkim programom vladajuće stranke i predstavlja eklatantnu zloupotrebu i izrugivanje principima tranzicione pravde”, ocenila je Radosavljević.

Pored toga, zbog našeg učešća u ovom procesu, izuzetno je važno osporiti svaku tvrdnju Ministarstva pravde i Vlade Kosova da je ovaj dokument pripremljen uz konsultacije sa pripadnicima nevećinskih zajednica, poručila je direktorica ove NVO.

“NSI je, u saradnji sa NVO Integra i uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu, bio deo radne grupe Ministarstva pravde. NSI je organizovao 8 od 30 javnih konsultacija sa građanima iz srpske i drugih manjinskih zajednica. Takođe, NSI je tokom izrade dokumenta aktivno davao komentare, predloge i sugestije članovima radne grupe. Nažalost, naše učešće je zloupotrebljeno da se lažno prikaže da su pripadnici nevećinske zajednice uključeni u izradu ovog dokumenta, dok su stavovi, mišljenja i sugestije kako građana iz nevećinskih zajednica, tako i NSI ignorisani. Štaviše, NSI nikada nije dobio odgovor od radne grupe Ministarstva pravde na mejlove u kojima izražava zabrinutost”, istakla je Radosavljević.

Organizovanje javnih konsultacija, posebno sa građanima iz zajednice kosovskih Srba, nije bilo nimalo lako za NSI, podseća.

Građani su bili izuzetno skeptični prema namerama Ministarstva pravde na ovu temu, a mi smo se suočili sa optužbama da naše učešće pomaže u lažnom predstavljanju uključenosti kosovskih Srba u izradi ovog dokumenta, dodaje.

“U ovaj proces smo ušli sa uverenjem da bismo učešćem u radnoj grupi mogli da obezbedimo da dokument o tako važnoj temi za sve građane Kosova odražava i potrebe nevećinskih zajednica. Nažalost, pokazalo se da su strahovi građana bili opravdani, a naše učešće u ovom procesu koštalo je NSI kredibiliteta u srpskoj zajednici”, navodi Radosavljević.

U zaključku, Strategija za tranzicionu pravdu koju je usvojila Vlada Kosova, uprkos njenoj proklamovanoj nameri, nije inkluzivan dokument koji je usmeren na žrtve, smatra ona i navodi da njen etnocentrični fokus, zanemarivanje posleratnih zločina i minimalan naglasak na pomirenju potkopavaju ključne principe tranzicione pravde.

Neuspeh strategije da uvaži i odgovori na iskustva svih etničkih zajednica, zajedno sa zloupotrebom našeg učešća, dodatno delegitimizuje tvrdnje o inkluzivnosti i pravičnosti, ocenila je direktorica NSI.

“Spremni smo da se konstruktivno angažujemo u svim budućim naporima za stvaranje pravednije i inkluzivnije strategije. Međutim, kako sada stoji, ne možemo podržati dokument koji tako fundamentalno iskrivljuje principe tranzicione pravde. Podržavanje strategije koja se selektivno bavi kršenjem ljudskih prava i ignoriše glasove nevećinskih zajednica samo će produbiti podelu i usporiti proces pomirenja na Kosovu. Verujemo da je imperativ razviti istinski inkluzivan i sveobuhvatan pristup tranzicionoj pravdi, onaj koji odražava potrebe i iskustva svih zajednica”, zaključila je Radosavljević.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.