OEBS: Pravosuđe energičnije da postupa u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije

OEBS je predstavio izveštaj „Od papira do prakse – ocena efikasnosti odgovora pravosuđa na teška dela organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu“ analizu pravosudnog sistema na Kosovu.
Image
Foto: Balkan Plus

Ovaj izveštaj je, kako navode iz OEBS-a, deo njihovog šireg regionalnog projekta koji se realizuje uz finansijsku podršku EU.

Na osnovu praćenja 52 predmeta organizovanog kriminala i korupcije koji uključuju 670 ročišta održanih u periodu između jula 2021. i marta 2024. godine, analiza ima za cilj da pruži podršku kosovskim institucijama  u rešavanju  utvrđenih nedostataka i u presuđivanju takvih predmeta u skladu sa međunarodnim standardima i standardima ljudskih prava, navodi OEBS.

Izveštaj konstatuje pozitivne pomake, kao što je usvajanje Strategije za vladavinu prava 2021–2026, usvajanje Strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala za period 2022–2024. i „Zajedničku izjavu o posvećenosti” koje su ključne zainteresovane strane potpisale u martu 2023.godine.

Izveštaj takođe navodi ključne zabrinutosti, uključujući visoke stope oslobađajućih presuda, odlaganja u predmetima i loše upravljanje predmetima uglavnom zbog poteškoća u primeni Zakonika o krivičnom postupku, nedosledne sudske prakse, kašnjenja u ispitivanju svedoka i probleme sa prevodom.

Analiza pruža listu praktičnih preporuka akterima u pravosuđu na osnovu pregleda njihovog učinka u četiri glavne oblasti: pravičnost, efikasnost, kapacitet i pravosudni alati. Ključne preporuke uključuju jačanje transparentnosti, izdvajanje više ljudskih i materijalnih resursa i poboljšanje kriterijuma za evaluaciju rada sudija i tužilaca.

„Efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je od suštinskog značaja za održavanje vladavine prava. Ovaj izveštaj je zasnovan na čvrstim dokazima iz praćenja suđenja u poslednje tri godine i nudi važne preporuke za jačanje odgovora krivičnog pravosuđa na ove slučajeve“, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu ambasador Majkl Devenport, na događaju povodom predstavljanja izveštaja.

Ministarka pravde, Aljbuljena Hadžiu, takođe prisutna na događaju, rekla je da je glavni cilj Vlade Kosova i Ministarstva pravde beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz reforme u pravosudnom sistemu.

„Ministarstvo pravde obeležava konkretna dostignuća u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. S tim u vezi, završili smo i odobrili pravni paket za borbu protiv korupcije, Zakon o Državnom zavodu za proveru i oduzimanje imovine, Uredbu o signalizaciji i na dobrom smo putu za operacionalizaciju antikorupcijske operativne grupe i zajedničkog istražnog tima za istraživanje i procesuiranje krivičnih dela organizovanog kriminala i korupcije sastavljenog od eksperata iz drugih državnih institucija“, dodala je ona, zahvalivši se Misiji OEBS-a na Izveštaju i istakavši da će preporuke biti u fokusu Vlade i Ministarstva pravde.

„Pravosudni sektor snosi odgovornost da obezbedi odgovornost i spreči nekažnjivost u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala. Očekujem da će dragocene preporuke iz izveštaja OEBS-a o praćenju suđenja, zajedno sa onima iz sveobuhvatnog praćenja odabranih predmeta od strane EULEX-a u celom lancu krivičnog pravosuđa, pomoći kosovskim vlastima da reše identifikovane nedostatke i poboljšaju postupanje u takvim slučajevima,“ rekao je šef Kancelarije EU na Kosovu ambasador Tomaš Sunjog.

Ovaj projekat, koji realizuju terenske operacije OEBS-a u Tirani, Prištini, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, a od jula ove godine i u Beogradu, nastaviće se do decembra 2026. godine, kada će biti objavljen konačni izveštaj.

Ceo izveštaj može se naći na: https://www.osce.org/files/f/documents/e/7/570162_0.pdf

Informativna brošura sa glavnim nalazima i preporukama dostupna je na: https://www.osce.org/files/f/documents/e/a/570210.pdf


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.